2.ทักทายด้วยรายงานผลการวิจัย


นางฟ้าสีขาวต้านภัยอุบัติเหตุจราจร

อาจเป็นเรื่องแปลกที่ทำบล็อกแล้วหายไปเป็นปี  แต่ที่แปลกกว่าคือกลับมา--- กลับมาแล้วค่ะสำหรับนางฟ้าสีขาว และอยากจะแถมด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยที่น้องๆอาจสนใจนำไปใช้นะคะ 

บทสรุปย่อการดำเนินงานวิจัยเรื่องพลังนางฟ้าสีขาวต้านภัยอุบัติเหตุจราจร

 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ดำเนินงานระหว่าง กุมภาพันธ์ 2548-พฤษภาคม 2550

             

 

 

                งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร          ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   ดำเนินงานวิจัยโดย คณะวิจัย นักศึกษาพยาบาล ผู้บริหารคณะฯ และ องค์กร/หน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

                 ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 1) การเตรียมการวิจัยและศึกษาบริบทของปัญหา จัดทำสื่อในรูปแบบของซีดี สร้างเอกลักษณ์โครงการด้วยการผลิตตราสัญลักษณ์ และเพลงประจำโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเครือข่ายเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น (วีทีวี เนชั่นแชนแนล) 2) นำเสนอผลการศึกษาแก่แกนนำนักศึกษา และผู้บริหารคณะฯที่เกี่ยวข้อง (คณบดี, รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 3) ปรึกษาหารือแกนนำนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดเวทีเสวนา กิจกรรมที่นักศึกษาสนใจ  และกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการเพื่อ ตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการร่วมกัน โดยมอบหายให้แกนนำเป็นผู้ประสานงานกับนักศึกษา 

                 4) จัดเวทีเสวนา เสนอผลงานวิจัย สร้าง พลังอำนาจ แรงจูงใจ สร้างพันธสัญญา และ ความตระหนักถึงศักยภาพและพลังของนักศึกษาที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และถ่ายวิดิทัศน์เก็บภาพกิจกรรม 5) สรุปผลเวทีเสวนา จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลลัพธ์ของกิจกรรม  และกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 6)  ติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือ การสนับสนุนกิจกรรม โครงการ นางฟ้าสีขาวต้านภัยอุบัติเหตุจราจรจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐฯและเอกชน ซึ่งจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2549 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสิ่งพิมพ์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่   

                  7) จัดกิจกรรมในวันที่กำหนด โดยเวทีเสวนาที่จัดขึ้นได้ถ่ายทอดเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น วีทีวี และ เนชั่นแชนแนล (เทปเวทีเสวนาได้ถ่ายทอด เนชั่นแชลแนลอีกครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย พ.ศ.2549 )  8) ประเมินผลสำเร็จของโครงการ และ เตรียมกิจกรรมต่อเนื่อง 

                  9)  นำเสนอผลงานวิจัยแก่ผู้บริหารคณะฯ โดยเฉพาะฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 10) ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแกนนำนักศึกษาและนักศึกษาบางคนที่เข้าร่วมโครงการจนข้อมูลตกผลึก  สรุปผลลัพธ์ของโครงการ 

                 11)   ประสานแกนนำนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการต่อเนื่องให้ยั่งยืน 12) นำเสนอผลลัพธ์โครงการแก่คณบดีฯ และ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อขอการสนับสนุนเชิงนโยบาย ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 13) คณะวิจัยมอบโครงการพร้อมเงินทุนสนับสนุน ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานมหกรรมสุขภาพ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม  2550  14) สร้างสื่อ    วิดิทัศน์ภาพรวมของโครงการร่วมกับแกนนำนักศึกษา เพื่อให้แกนนำนักศึกษานำไปใช้ในโครงการที่จะดำเนินงานในอนาคต

                  จากขั้นตอนการวิจัยทั้งหมดผลลัพธ์ คือ การเข้าใจบริบทของปัญหา  องค์ความรู้ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ  ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งต้องใช้การบูรณาการความรู้ การประสานงาน กับหลายภาคี การติดตามและบริหารกิจกรรม  ซึ่งผลลัพธ์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุด คือ คุณค่าทางจิตใจและจิตวิญญาณ  ที่คณะวิจัยสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาล ให้สามารถดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก  ด้วยบทบาทของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ   เชิญชมภาพสวยๆจากกิจกรรมของโครงการ โปรดสังเกตเสื้อประจำโครงการและโลโก้ของเรา

                   

                                                     นางฟ้าสีขาวสู้ตายค่ะ

 

ลีดเเดนซ์จากคณะเทคนิคการแพทย์แชมป์ลีดเเดนซ์ของมช.หนึ่งในกิจกรรมที่นางฟ้าสีขาวเลือกในเวทีเสวนา

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 203779เขียนเมื่อ 27 สิงหาคม 2008 12:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:28 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)
  • ดีจังเลยครับ
  • ถ้าทีมพยาบาลสนใจ
  • จะขอแนะนำ link นี้ไปให้นะครับ
  • แต่หายไปนานจริงๆๆด้วย
  • แค่ 2 ปี
  • ขอบคุณครับ
  • อาจารย์มาเขียนอีกนะครับ
  • จะตามมาอ่าน
  • ขอบคุณครับ

แปลกที่เข้ามาเขียนบล็อกแล้วหายไปแต่แปลกยิ่งกว่าที่กลับมาเขียนอีกและที่แปลกกว่านั้นก็คือ หนูก็กลับมาอ่านงานที่อาจารย์เขียนอีก ค่ะ5555

ยินดีที่อาจารย์กลับมาค่ะ

กิจกรรมที่นางฟ้าสีขาวกระทำ  ตอนนี้ดีจังนะครับ 

-กำลังกาย

-กำลังใจ  ที่เห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี