กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดปฐมวัย

ครูอ่อย
พัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงาน

โครงงานสำรวจ  ระดับปฐมวัย

เรื่อง  ข้าวที่เรากินได้มาอย่างไร 

คณะผู้จัดทำ

1.เด็กชายคชาพล                     ลักขษร

2.เด็กหญิงวารัตดา       ทาทอ

3.เด็กหญิงกานศินา      ราชบัณฑิต

ครูที่ปรึกษา

นางประไพศรี              ปานเพ็ชร

นางสร้อยสุวรรณ         ชาญศรี

บทคัดย่อ

 

            โครงงานสำรวจ เรื่อง ข้าวที่เรากินได้มาอย่างไร  เป็นโครงการที่เกิดจากความสนใจและข้อสงสัยของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการได้มาซึ่งข้าวที่เรากินอยู่ทุกวัน ว่าข้าวที่เรากินทุกวันนั้น ได้มาอย่างไร  ก่อนจะเป็นข้าวสารนั้นมีขั้นตอนอย่างไร   ซึ่งจากการสำรวจในครั้งนี้ พบว่า ข้าวที่เรากินได้มา ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้  ชาวนาไถนา  หว่านกล้า  ถอนกล้า  ไถนา  ดำนา  เกี่ยวข้าว  ตากข้าว  นวดข้าว เป็นข้าวเปลือก  สีเป็นข้าวสาร  และที่สำคัญนักเรียนมีความสุขในการจัดทำโครงงานนี้มาก

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

            เวลา  9.00 น ครูได้นำข้าวเปลือก ข้าวสาร  มาให้นักเรียนดู และให้บอกชื่อ  ในขณะที่ครูและนักเรียนกำลังสนทนากันอยู่นั้น เด็กชายคชาพล ถามครูว่า คุณครูครับข้าวสารได้มาจากไหนครับเด็กชายโก บอกว่า ได้มาจากต้นข้าวที่พ่อ แม่ปลูก ครูจึงถามเด็ก ๆ ว่า ใครอยากทราบบ้างว่า ข้าวที่เรากินทุกวันนี้ได้มาอย่างไร เด็ก ๆ ทุกคนตอบพร้อมกัน ผมครับ หนูค่ะ เด็ก ๆ และครูจึงตกลงกันว่า จะจัดทำโครงงานเพื่อสำรวจว่าข้าวที่เรากินได้มาอย่างไร

  วัตถุประสงค์

            1.เพื่อให้เด็กบอกที่มาของข้าวได้

            2.เพื่อให้เด็กสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

            3.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้ปฏิบัติจริง

  ขอบเขตของการศึกษา

            เป็นการสำรวจว่าข้าวที่เรากินทุกวันนี้ได้มาอย่างไร  โดยการสำรวจจากชุมชนบริเวณเขตบริการของโรงเรียน

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1.เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำนา

            2.เด็ก ๆ รู้ที่มาของข้าวที่รับประทานทุกวัน

            3.เด็ก ๆ ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

            4. เด็ก ๆได้ทำงานร่วมกัน

  ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

            1.กำหนดปัญหาจาการสนใจของเด็ก

            2.หาข้อมูลจากประสบการณ์ของเด็ก

            3.ทำการสำรวจข้อมูลที่เด็ก ๆ สงสัย

            4.รวบรวมข้อมูล

            5.สรุปผลการศึกษา และร่วมกันอภิปรายผล

            6.จัดทำรายงานผลการศึกษา

  อุปกรณ์ในการศึกษา

            1.กล้องถ่ายรูป

            2.กระดาษ

            3.ดินสอ          

            4.สี

   ผลการศึกษา

            จากการสำรวจที่มาของข้าวที่เรารับประทานทุกวันได้มาอย่างไร นั้น  พบว่า  ข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ ได้มาโดย การปลูกข้าวของชาวนา ซึ้งมีขั้นตอน ดังนี้

            1.ชาวนาไถนา

            2. หว่านกล้า

            3.ไถนา

            4.ปักดำ

            5.เก็บเกี่ยวข้าว

            6.นวดข้าวเป็นข้าวเปลือก

            7.สีเป็นข้าวสาร

            8.นำมาหุง หรือนึ่งเป็นอาหาร

 สรุปผลการศึกษา 

            จากการสำรวจที่มาของข้าวที่เรากินยู่ทุกวันได้มาอย่างไร นั้น  สรุปผลได้กังนี้

                        1.จากการสำรวจพบว่า ข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ได้มาจาก การทนาของชาวนา ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้  ชาวนาไถนา  หว่านกล้า  ไถนาปักดำ   เก็บเกี่ยวข้าว   นวดข้าวเป็นข้าวเปลือก  สีเป็นข้าวสาร   นำมาหุง หรือนึ่งเป็นอาหาร

                        2.รู้ที่มาของข้าวที่กินอยู่ทุกวันได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

            1.มีความรับผิดชอบ

            2.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

            3.นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  ข้อเสนอแนะ

            ในครั้งต่อไปพวกเราจะสำรวจว่าข้าวมีประโยชน์และโทษอย่างไร                           

 

 

 

 

 

รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูประไพศรี

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอน#กิจกรรมโครงงาน#พัฒนากระบวนการคิด#กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย#โครงงานสำรวจ

หมายเลขบันทึก: 203515, เขียน: 26 Aug 2008 @ 09:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อยากดูรูป ครับ คุณครูอ๋อย