หน้าที่ความรับผิดชอบของครู

ครูดี
นางสาวอารีรัตน์ ใจเที่ยง 515100029

 

 

 

 

 

ครู...

               คงไม่ต้องพรรณนาถึงคุณงามความดีอะไรอีก เพราะมักมีผู้สรรเสริญทุกครั้งอยู่แล้วเมื่อพูดถึงครูในยามปกติ  ทุกๆคนมักกล่าวว่า ครูมีความดีมากมาย ควรแก่การเคารพนับถือยกย่องให้เทียบเท่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิด แต่เมื่อครูทำผิด ทำไมถึงกลายเป็นว่า ครูเป็นแค่คนๆหนึ่ง ย่อมพลาดพลั้งกันได้ ฟังแล้วเหมือนปัดความรับผิดชอบอย่างไรชอบกล เพราะขึ้นชื่อว่า ครู ก็น่าจะมีจิตวิญญาณและจรรยาบรรณแห่งความเป็นครูด้วย หรืออย่างน้อยๆ น่าจะมีค่าแห่งความเป็นคน หลงเหลืออยู่บ้าง ไม่ใช่สักแต่ทำไปเพราะเป็นอาชีพ

ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เปลี่ยนสรรพนามใหม่เป็น ผู้รับจ้างสอน แทน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของครู

    ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ให้ความหมายไว้ว่า

    “ หน้าที่” หมายถึง กิจที่ควรกระทำหรือกิจที่ต้องกระทำ

    ส่วนคำว่า ความรับผิดชอบหมายถึง หน้าที่ประจำของแต่ละบุคคลเมื่อได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานและหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดตามความสามารถของตน
         
ครูย่อมมีความรับผิดชอบมากมายด้วยเหตุผลเพราะครูเป็นคนที่ผู้ปกครองไว้วางใจว่าจะดูแลลูกหลานของพวกเขาได้ ถ้าครูรับเด็กมาดูแลแล้วจำเป็นต้องดูแลให้ถึงที่สุด  ถ้าทำไม่ได้ ถือว่าครูบกพร่องในหน้าที่  ขาดความรับผิดชอบ  เมื่อครูบกพร่อง และเป็นผู้ควรรับผิดตามจรรยาบรรณของครู

          ครูต้องรับหน้าที่ต่างๆมากมาย ความรับผิดชอบของครูก็ต้องทวีขึ้นตามหน้าที่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่างๆของสังคมรอบตัวครู  หน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว  ได้แก่

  •   หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อศิษย์  เช่น การแนะนำสั่งสอนดี มีความรักความเมตตาเป็นพื้นฐาน
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อสถานศึกษา   เช่น   ช่วยสร้างศรัทธาจากประชาชนให้กับสถาบัน  ช่วยพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน
  •  หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อเพื่อนครู เช่น รักษาชื่อเสียงของคณะครู และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  • น้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้ปกครองนักเรียน เช่น ร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาของเด็ก ซึ่งอาจเกิดจากการเรียน หรือความประพฤติ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อผู้บังคับบัญชา เช่น สนับสนุนนโยบายที่  ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ด้วยความสุจริตใจ ไม่กล่าววาจาเท็จหรือรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
  • หน้าที่ความรับผิดชอบของครูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ผู้เป็นครูจะต้องพยายามรักษาหน้าที่ และความรับผิดชอบเหล่านี้ด้วยความสำนึก เต็มใจ เคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ

             ครูที่มีความรับผิดชอบในตัวเอง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีความอดทน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา  มีจิตใจสูง มีศีลธรรม  คุณธรรม  มีเมตตาแก่ผู้เรียน  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  จะทำให้ครูเป็นครูดีมีคุณภาพ

 

สุดท้ายนี้...

             ขอฝากกลอนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อนี้  คือว่าชอบเป็นการส่วนตัว  ของคุณเนาวรัตน์    พงษ์ไพบูลย์    มาฝากคุณครูทุกท่านด้วยค่ะ

ครูคือครู                        ครูคือใคร                   ในวันนี้
ใช่อยู่ที่                          ปริญญา                      มหาศาล
ใช่อยู่ที่                          เรียกว่า                       ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน                     สอนนาน                    ในโรงเรียน
ครูคือผู้                 ชี้นำ                             ทางความคิด
ให้รู้ถูก                         รู้ผิด                             คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์               รู้ยาก                            รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน                  แปลงสู้                        รู้สร้างงาน
ครูคือผู้                 เสริมสร้าง                   วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด               กว่าสัตว์                      เดรัจฉาน
ครูคือผู้                สร้างสม                      อุดมการณ์
ครูทำงาน                    เหนื่อยเพื่อใคร            ใช่ตนเอง
ครูจึงเป็น                    นักสร้าง                     ที่ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง                สร้างคนกล้า               สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้                  ได้เป็นตัว                    ของตัวเอง

ขอมอบเพลง                นี้มา                             บูชาครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดชีวิตครู

คำสำคัญ (Tags)#วิชาชีพครู#ครูเพื่อศิษย์#ครู#ครูดี#ครูมืออาชีพ#ความเป็นครู#องค์กรวิชาชีพครู#คุณลักษณะครู#คุณธรรมของครู

หมายเลขบันทึก: 203195, เขียน: 24 Aug 2008 @ 18:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

small Teacher
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

คนที่จะเป็นครูได้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงมากๆ เลยเนอะ ...ขอเอาใจช่วยนะคะ  คุณครู

ผอ.รร
IP: xxx.27.198.108
เขียนเมื่อ 

กว่าจะเป็นครู ยากเย็นแสนเข็ญ

วันนี้เป็นครู ยากเย็นแสนเข็ญกว่า

วันหมดความเป็นครู ในหน้าที่

ยังห่วงว่า จะมีใครมาเป็นครู

IP: xxx.27.12.221
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดี