กติกาการแข่งขันฟุตซอล

กติกาข้อ 1.   สนามแข่งขัน

                สนามแข่งขันต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวของเส้นข้างต้องยาวกว่าส้นประตู

                ความยาว                ต่ำสุด  25  เมตร    /    สูงสุด     42  เมตร

                ความกว้าง             ต่ำสุด  15  เมตร    /    สูงสุด     25  เมตร

                การแข่งขันระหว่างชาติ  (International  Matches)

ความยาว                ต่ำสุด  38  เมตร    /    สูงสุด     42  เมตร

                ความกว้าง             ต่ำสุด  18  เมตร    /    สูงสุด     25  เมตร

กติกาข้อ 2.  ลูกบอล

                ลูกบอลต้อง

1.       เป็นทรงกลม

2.       ทำด้วยหนังหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสม

3.       ความยาวเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า  62  เซนติเมตร  และไม่มากกว่า  64  เซนติเมตร

กติกาข้อ  3.   จำนวนผู้เล่น

                การแข่งขัน เล่นโดยผู้เล่นสองทีม  แต่ละทีมประกอบด้วย  ผู้เล่นไม่เกิน  5 คน  และคนหนึ่งในจำนวนนั้นต้องเป็นผู้รักษาประตู   และอนุญาตให้มีผู้เล่นสำรอง จำนวนมากที่สุดไม่เกิน  7  คน

กติกาข้อ  4.   อุปกรณ์ของผู้เล่น

                อุปกรณ์พื้นฐาน 

1.       เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต

2.       กางเกงขาสั้น

3.       ถุงเท้ายาว

4.       สนับแข้ง

5.       รองเท้าพื้นเรียบ  พื้นยาง

กติกาข้อ  5.   ผู้ตัดสิน

                อุปกรณ์ผู้ตัดสิน

1.       นกหวีด  ควรมีอย่างน้อย  2  ตัว

2.       ใบเหลือง / ใบแดง   2 ชุด

3.       นาฬิกาจับเวลา  ควรมีอย่างน้อย  4  เรือน

4.       สมุดพกพร้อมปากกา

5.       เข็มวัดลมลูกบอล

6.       เหรียญเสี่ยงเลือกแดน

กติกาข้อ  6.   ผู้ตัดสินที่  2

                ผู้ตัดสินที่ 2 จะต้องปฏิบัติดังนี้

1.       มีอำนาจในการพิจารณาสั่งหยุดการเล่นในทุกกรณีที่มีการกระทำผิดกติกาการแข่งขัน

2.       จะต้องแน่ใจว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

กติกาข้อ  7.   ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3

                หน้าที่ผู้รักษาเวลา

1.       เริ่มจับเวลาของตนเอง หลังจากการเตะเริ่มเล่น

2.       หยุดนาฬิกาเมื่อลูกบอลอยู่นอกการเล่น

3.       เริ่มจับเวลาใหม่ภายหลังจากการเตะเข้าเล่น

4.       ควบคุมการขอเวลานอก 1 นาที

5.       ควบคุมเวลา 2 นาที  ในช่วงระยะเวลาการลงโทษ

6.       แสดงสัญญาณนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก  และครึ่งหลัง

7.       ทำบันทึกการขอเวลานอกทั้งหมดของแต่ละทีม

8.       ทำบันทึกการทำผิดกติกา 5 ครั้งแรกของแต่ละทีม

9.       ผู้ตัดสินที่ 3 ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรักษาเวลา

กติกาข้อ  8.  ระยะเวลาการแข่งขัน

                การแข่งขันแบ่งออกเป็น สองครึ่งเท่าๆกัน  ครึ่งละ  20  นาที่

                การขอเวลานอก ในแต่ละครึ่ง  ทีมมีสิทธิ์ขอเวลานอกได้  1 นาที่

                การพักครึ่งเวลาต้องไม่เกิน  15  นาที

กติกาข้อ  9.  การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่

                การเตะเริ่มเล่น

1.       ในขณะเริ่มต้นการแข่งขัน

2.       ภายหลังจากมีการทำประตูได้

3.       ในขณะเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง

4.       ในขณะเริ่มการแข่งขันในแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษที่นำมาใช้

กติกาข้อ  10.  ลูกบอลอยู่ในและนอกการเล่น

                ลูกบอลจะอยู่นอกการเล่นเมื่อ

1.       ลูกบอลได้ผ่านเส้นประตู

2.       ผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น

3.       กระทบกับเพดาน

 

 

ลูกบอลอยู่ในการเล่น

1.       กระดอนจากเสาประตูหรือคานประตูเข้ามาในสนามแข่งขัน

2.       กระดอนจากทั้งผู้ตัดสินและผู้ตัดสินที่สองในขณะที่เขาอยู่ในสนามแข่งขัน

กติกาข้อ  11.  การนับประตู

                ได้นับเป็นประตูเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูเข้าไปหมดทั้งลูก

กติกาข้อ  12.  การเล่นที่ผิดกติกาและเสียมารยาท

                การเตะโทษโดยตรง

1.       เตะ

2.       ขัดขา

3.       กระโดด

4.       ชนผู้ต่อสู้

5.       ทำร้าย

6.       ผลักดัน

การเตะโทษโดยอ้อม

1.       เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย

2.       เจตนากีดขวางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของคู่ต่อสู้

3.       ป้องกันผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยบอล

กติกาข้อ  13.  การเตะโทษ

                ประเภทของการเตะโทษ

1.       การเตะโทษโดยตรง

2.       การเตะโทษโดยอ้อม

กติกาข้อ  14.  การทำผิดกติการวม

                จะเป็นการลงโทษโดยการเตะโทษโดยตรง   รวม  5  ครั้งแรกของแต่ละทีม

กติกาข้อ  15.  การเตะโทษ ณ จุดโทษ

                การเตะโทษ ณ จุดโทษ  เป็นการลงโทษทีมที่กระทำผิดกติกาข้อหนึ่ง ข้อใด  ซึ่งเป็นโทษโดยตรงภายในเขตโทษของตนเอง  ในขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น

กติกาข้อ  16.  การเตะเข้าเล่น

                การเตะเข้าเล่นเป็นวิธีการเริ่มเล่นใหม่อย่างหนึ่ง  ไม่สามารถทำประตูได้จากการเตะเข้าโดยตรงจากการเข้าเล่น

                ตำแหน่งของลูกบอล

1.       ลูกบอลจะต้องวางนิ่งอยู่บนเส้นข้าง

2.       การเตะเข้าเล่นเตะไปในทิศทางใดก็ได้

กติกาข้อ  17.  การเล่นลูกบอลจากประตู

                การเล่นลูกบอลจากประตู เป็นวิธีการเริ่มเล่นใหม่อย่างหนึ่ง  ไม่สามารถทำประตูได้จากการเล่นลูกบอลจากประตู

กติกาข้อ  18.  การเตะจากมุม

                เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประตูไปทั้งบนพื้นสนามแข่งขันหรือในอากาศ  โดยผู้เล่นฝ่ายรับสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย