อนามัยส่วนบุคคล

kunong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดูหน่อย

นักเรียนชั้น ม.1 มีเหาทุกปีๆ ละประมาณ 8 -10 คน(ติดจากน้อง)  ครูอนามัยได้ให้นักเรียนใช้ยากำจัดเหาซึ่งเจ้าหน้าที่อนามัยให้มาและให้นักเรียนนำไปใช้ที่บ้านให้ผู้ปกครองช่วยดูแล 

แต่ที่ได้ข้อมูลใหม่  คือให้นักเรียนที่เป็นเหามาหนีบผมทุกเช้าที่โรงเรียน  และครูแนะนำให้นักเรียนสระผมทุกวันก่อนมาหนีบผม  ตอนนี้ครูเลยไม่ทราบว่าเหาหมดเพราะนักเรียนมาหนีบผม  หรือการที่นักเรียนสระผมทุกวันก่อนมาโรงเรียนเพื่อจะได้หนีบผม  

แต่ข้อเท็จจริงคือนักเรียนไม่เป็นเหาและสะอาดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางเดินของ.........ครูความเห็น (0)