วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของทุกปีจะมีการแข่งขันรายการยิงจรวดขวดน้ำขึ้น ซึ่งรายการแข่งขันนี้จะมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าแข่งขันกันมากและอุปกรณ์การยิงจรวดก็มีราคาแพงมาก จึงมีการคิดประดิฐและสร้างขึ้นมาเองและมีคุณภาพราคาถูกมีวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมดังนี้

            1.