นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

นิเทศตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ..ตอนจบ


การนิเทศที่ไม่สำเร็จ ก็คือ ระยะเวลาในการนิเทศยังน้อย ไม่มีการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ไม่เข้าใจการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ เปิดใจรับมุมมองที่หลากหลายในการทำานน้อย ขาดภาวะผู้นำ และขาดการเรียนรู้ในการนิเทศงาน

นิเทศตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ..ตอนจบ  
ของ Sally J.Zepeda  ในหนังสือ กระบวนทัศน์ใหม่ในการนิเทศการศึกษา

เป็นแง่คิด ของคนทำงานด้านการนิเทศการศึกษาค่ะ..โดยเฉพาะตัวเอง ..การนิเทศภายใต้บริบทที่ซับซ้อนซ้อนขึ้นทุกวัน การที่จะไปบอกให้ครูปฏิบัติเพียงอย่างเดียว นอกจากจะไม่เพียงพอ..อาจจะเป็นการนิเทศ ที่ไร้คุณค่าด้วยค่ะ...  แล้ววิธีการที่เหมาะสม..ล่ะ เป็นอย่างไร..บทสรุปที่ได้จากการอ่านสู่แง่คิดในการปฏิบัติ ดังนี้ค่ะ

บทสรุป..
ปฏิบัติการนิเทศ ภายใต้ สภาพการศึกษาที่มีความซับซ้อน พฤติกรรมการนิเทศของผู้นิเทศ ก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบท มีการใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือครูให้ได้รับการพัฒนา วิธีการนิเทศแบบเดิมด้วยการ บอกให้ครูปฏิบัติโดยที่ครูไม่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏับัตินั้นด้วยตนเองแล้ว เป็นกระบวนการนิเทศที่มีคุณค่าน้อย

การนิเทศ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มุ่งให้ครูได้สร้างความรู้ขึ้นเอง ผู้นิเทศ เป็นเพียงผู้จัด สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การทำงาน  นอกจากนั้น การนิเทศ ต้องคำนึงถึงการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ (ครู) วัยผู้ใหญ่ชอบตัดสินใจด้วยตนเอง สนใจเรียนรู้ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการและมีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนั้น ผู้นิเทศควรรู้ถึงความแตกต่างะหว่างครูมือใหม่ (Novices) กับ ครูที่มีประสบการณ์ (Veteran) กล่าวคือ ครูมือใหม่ ต้องการให้ผู้นิเทศ แนะนำกระบวนการทำงาน มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ต้องการกระบวนการนิเทศอย่างใกล้ชิด กระบวนการดังกล่าว อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการนิเทศ สำหรับครูที่มีความชำนาญ ผู้นิเทศ จะต้องดึงประสบการณ์ของครูออกมาให้เกิดการปฏิบัติ สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาของเขากระตุ้นให้เกิดการประเมินและสะท้อนผลตนเอง ตลอดจน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน

การนิเทศที่ไม่สำเร็จ ก็คือ ระยะเวลาในการนิเทศยังน้อย ไม่มีการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้  ไม่เข้าใจการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ เปิดใจรับมุมมองที่หลากหลายในการทำงานน้อย ขาดภาวะผู้นำ และขาดการเรียนรู้ในการนิเทศงาน

 สังคมเปลี่ยน.. พฤติกรรมการสอนครูก็ต้องเปลี่ยน แล้วพฤติกรรมการนิเทศ จะไม่เปลี่ยนได้อย่างไร 
 ผู้นิเทศ ต้องมุ่งสร้างความรู้ ในการปฏิบัติงาน ...ให้เกิดกับครู...ภารกิจนี้ ท้าทายดี..

หมายเลขบันทึก: 200398เขียนเมื่อ 12 สิงหาคม 2008 12:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:25 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ เจ๊

น่าสนใจค่ะ จะขอนำไปสำรวจตัวเองก่อนแล้วจะนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไปนะคะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท