houdog

likit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แก่นความรู้

CKO อดทนสูง/บูรณาการ/กระจายอำนาจ/สร้างภาคี/มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ความเห็น (0)