การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์


การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนั้นต้องฝึกให้นักเรียนสามารถจำแนก  แยกแยะ 

จัดกลุ่ม  จัดหมวดหมู่  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้  โดยขั้นตอนในการพัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะห์นั้นครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้

1.วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ทราบพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียนว่าอยู่ในกลุ่มเก่ง  ปานกลาง หรืออ่อน

2.ในการจัดการเรียนการสอน  ครูผู้สอนควรใช้คำถามที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  ซึ่งจะต้องเป็นคำถาม"ทำไม  เพราะอะไร  อย่างไร" เป็นต้น

3.ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้  ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระ  ทฤษฎีบท  นิยามต่าง ๆ ด้วยตนเอง

4.เน้นการฝึกปฏิบัติจริงตามธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้

5.ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ชุดการสอน  บทเรียนสำเร็จรูป CAI ฯลฯ

6.ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 199556เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2008 14:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 01:28 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

ชื่นชมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน..ค่ะ

เป็นกระบวนการคิดที่ดีครับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่น่าให้การส่งเสริมกับเด็กมาก ๆ เพราะว่าเด็กทุกวันนี้ไม่รู้ว่าท้องถิ่นหรือถิ่นที่อยู่ของตัวเองมีดี แต่กลับมองว่าสิ่งที่นำเข้ามาใหม่ ๆ นั้นเป็นส่งที่ดี

ทฤษฏีเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นจุดเริ่มต้น เริ่มจากแนวคิด จะได้ผลชะงักนัก ต้องลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด ดีใจกับนักเรียนทุกคน ที่มีคุณครูที่ดี ขอบคุณคุณครูทุกท่าน ที่ทำให้ทุกคนมีความรุ้ ขอบคุณครับ ผมรักคุณครูครับ..

ขอบคุณมากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี