รายงานสรุปจำนวนบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

บุตระ
รายงานสรุปจำนวนบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

ตามที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2551   ความทราบแล้วนั้น   ในการนี้ หน่วยวิชาการ งานบริการการศึกษา  จึงใคร่ขอรายงานสรุปจำนวนบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  แบบ 2 ภาคการศึกษา (ปกติ)   ประจำปีการศึกษา 2551 ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชา

จำนวนนิสิต : คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.51)

โควต้า

แอดมิสชั่น

โครงการต่าง ๆ 

รวมจำนวนนิสิต

เทคนิคการแพทย์

50

22

1

73

เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

33

22

2

57

รังสีเทคนิค

48

21

0

69

กายภาพบำบัด

54

18

2

74

รวม 4 สาขาวิชา

185

83

5

273

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

จำนวนนิสิต : คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.51)

233028149 : ชีวเวชศาสตร์ แบบ ก(1)

7

233028249 : ชีวเวชศาสตร์ แบบ ก(2)

2

รวม

9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#จำนวนบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเลขบันทึก: 199088, เขียน: 06 Aug 2008 @ 14:20 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 01:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)