จากหลักสูตร..สู่ห้องเรียน

คลอดแล้วหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในที่สุด หลักสูตรการศึกษาชาติก็ได้คลอดออกมาแล้ว

ชื่อของเขาก็คือ "หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑" เนื่องจากเมื่อปรึกษาทีมนักกฎหมายแล้ว ได้รับแนะนำว่าควรใช้ชื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ใน พรบ.การศึกษา มาตรา ๒๗

ตอนนี้กำลังส่งเอกสารหลักสูตรไปแต่งองค์ทรงเครื่อง โปรดอย่ากระพริบตา เนื่องจากเป็นเอกสารหลักสูตรชาติฉบับแรกที่เรียกว่างดงามมาก เหมาะที่คุณครูจะพกไว้อ่าน

ประเด็นนี้สำคัญมาก เนื่องจากครูไม่ได้อ่านหลักสูตร เพราะใช้คำใหญ่ ภาษาก็ดูจะเข้าใจยาก และดูห่างไกลกับห้องเรียนมาก  แต่ถ้าครูได้อ่านและทบทวนบ่อย ๆ ก็จะได้เห็นเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน ครูก็จะได้รู้ว่าการสอนของตนเองแต่ละครั้งนั้นมีเป้าหมายไปที่ใด

อย่างไรก็ตาม มีอาจารย์ผู้ใหญ่เตือนว่า หลักสูตรก็เป็นแต่เพียงเอกสารเล่มหนึ่งที่แสดงเจตนารมณืในการจัดการศึกษาของชาติ ถ้าไม่นำไปสู่การปฏิบัติได้ มันก็เป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึก

เราตระหนักถึงเรื่องนี้มาแต่ต้น จึงได้เชิญผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ปลายสาย จากชั้นเรียน และโรงเรียน ประกอบด้วยครูอาจารย์ ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์มาช่วยกันพิจารณาเอกสาร เรียกว่า ต้องระดมสรรพกำลังกันสุดชีวิต

แต่นี้เป็นต้นไปโจทย์ใหญ่มากว่านั้นคือ จะทำอย่างไรให้ตัวหนังสือในหลักสูตรมีชีวิต เกิดผลได้จริงในห้องเรียน..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เคยไปอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่มา 3 วัน ยอมรับว่าดีใจที่การศึกษาไทยจะได้จัดการเรียนการสอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมในช่วงชั้นที่ 4 ไม่มีการจัดการหลักสูตรให้เหมือนช่วงชั้นอื่น อย่างนี้ก็เหมือนเดิมสิที่ให้โรงเรียนงมเข็มในมหาสมุทรต่อไป

เขียนเมื่อ 

ใจเย็น ๆนะครูดง.....

เขียนเมื่อ 

เรื่องหลักสูตรใหม่ เป็นแต่เพียงการเริ่มต้น ระยะทางยังอีกไกลครับ

ช่วงชั้นที่ ๔ ต้องคงไว้ เป็นช่วงชั้นเพราะเพื่อใหสามารถจัดการได้ยืดหยุ่น ให้เตรียมสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพครับ

ร่วมเดินทางไกลสู่เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนนะครับ

คำสำคัญ (Tags)

#หลักสูตรใหม่

หมายเลขบันทึก

197632

เขียน

30 Jul 2008 @ 17:03
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 23:29
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก