แดจังกึม มาเกี่ยวข้องอะไรกับการจัดการความรู้ ( Knowledge Management)

ประเทศเกาหลีสมัยนั้น…… เป็นลูกไล่ของประเทศจีนราชวงศ์ต้าหมิง

มีการติดต่อค้าขาย  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันตลอดมา

สังคมจีน หรือ สังคม เกาหลี สมัยนั้น …. ผู้ชายเป็นใหญ่

มีการแยกประเภทงานออกอย่างชัดเจน

เช่น    ผู้หญิงอยู่ห้องเครื่อง   ดูแลฝ่ายใน

ส่วนอาชีพแพทย์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในระดับที่สูงกว่า……..เป็นผู้ชาย

ตรรกะนี้ได้รับการตรวจสอบจาก…..แดจังกึม

เขียนมาถึงตรงนี้…..   ผมนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่ง

เธอชื่อ   มาเรีย  มองเตสเซอรี    แพทย์หญิงคนแรก ๆ ของยุโรป

เชื่อหรือไม่ครับว่า  ในยุโรปเพิ่งมามีหมอผู้หญิงเมื่อ ประมาณปี  1890

สิ่งที่เธอกล่าวไว้น่าจดจำ…..

“ฉันไม่ใช่สตรีที่ทำงานเป็นแพทย์  แต่ฉันเป็นแพทย์ผู้บังเอิญเป็นสตรีต่างหาก”

แดจังกึม… เธอได้เปลี่ยนสมการประเทศเกาหลีใหม่ ว่า

หมอ =  (ผู้ชาย) + (ความรู้)  เป็น  หมอ  =  (ผู้หญิงหรือ ผู้ชาย) +  ความรู้

สมการใหม่นี้ คือ  สังคมแห่งการเรียนรู้   (Knowledge base  society)   ใช่หรือไม่ครับ

ความรู้  ไม่มี… หญิง  ไม่มี…. ชาย  ไม่มี…..สายวิชาการ  ไม่มี…..สายปฏิบัติการ

แดจังกึม…ได้ใช้ความรู้จากการเรียนรู้ จาก มารดา ซึ่งเคยเป็นนางกำนัลในห้องเครื่อง

และการเรียนรู้จากการทดลอง จาก ซางกุง ผู้สอน และตำราเรียน

ความรู้นอกจากนั้น…เธอได้มาจาก การศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องตลอดชีวิต…

ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่มีอาชีพเก่าแก่อย่างอาชีพ…หมอ

เป็นความรู้จาก Explicit  Knowledge และ Tacit  Knowledge

แดจังกึม… เป็นผู้ที่บูรณาการ (Integrated) ศาสตร์ สอง เรื่องเข้าด้วยกัน

คือ ทำให้ “อาหาร เป็นยา”

อย่างนี้  ไม่ให้ฉายา  เจ้าแม่ KM เกาหลี ตัวจริง

ก็น่าจะใจอีกา…. กินไปล่ะครับ

นอกจากนั้น    แดจังกึม  ยังได้สร้างคุณูปการสำคัญให้กับสุภาษิตไทยด้วย….อย่างไรครับ

จากสุภาษิตที่คุ้นเคยว่า    “หวานเป็นลม  ขมเป็นยา”

เปลี่ยนเป็น   “หวาน  เปรี้ยว  เผ็ด  มัน หรือ ขม  ก็เป็นยาได้”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km : knowledge Managementความเห็น (2)

พีระพันธ์ เพชรสุวรรณ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
ความน่ารัก ความเห็นอก เห็นใจ ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและศรัทธา ทำให้เราทำงานประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิผล
IP: xxx.26.153.35
เขียนเมื่อ 

ถ้าเกิดมาในสมัยนี้ต้องเรียก ว่ามีวิสัยทัศน์...