พี่เลี้ยง (Mentor) ถ่ายทอดความรู้ สู่การฝึกเขียน Proposal นักวิจัยใหม่

นักวิจัยได้รับความรู้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยชัดเจนยิ่งขึ้น

ช่วงระหว่าง วันที่  23-25 กรกฎาคม 2551  

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย : นักวิจัยใหม่

 

นี่คืออีกภารกิจ ที่จัดเวที เพื่อให้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 ได้เพิ่มพูนศักยภาพการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก่อนการยื่นแบบเสนอขอรับการสนับสนุนทุน ในโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่

 

ซึ่งจะมีเวทีให้นำเสนอโครงการวิจัย ( Oral Presentation) ต่อคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการวิจัย ที่ดีและสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ต่อไป

 

รูปแบบการจัดประชุม

 

·        กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น  90 คน  มีผู้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกเขียนโครงการวิจัย ในครั้งนี้ ประมาณ ประมาณ 30 คน

·        จำนวนที่เหลือ แจ้งว่า จะขอส่งโครงการวิจัย และนำเสนอโครงการ ( Oral Presentation) ในระหว่างช่วง 13-15 สิงหาคม 2551 ที่จะถึงนี้

·        การนำเสนอ ได้แบ่งกลุ่มย่อย 3 สาขาหลัก ได้แก่

1.    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2.    สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ

3.    สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

·         วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละสาขา ให้เกียรติเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง

    ( Mentor) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยใหม่ ที่นำเสนอ ร่างโครงการ ในครั้งนี้

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำลังนำเสนอ ร่าง Proposal ต่อวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก

ผศ.ดร.ดุษฎี  อายุวัฒน์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.

Ds1

Ds3

 

Ds4

 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กำลังนำเสนอร่าง Proposal ต่อคณะวิทยากร

ซึ่งได้รับเกียรติจาก

รศ.ดร.สมปอง  ธรรมศิริรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์  มข.

รศ.ดร.ศักดา  ดาดวง  คณะวิทยาศาสตร์  มข.

รศ.ดร.คมกริช  พิมพ์ภักดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 

Ds2

Ds5

 

 

ผลการจัดประชุม เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนนำเสนอขอทุน

·       นักวิจัย ได้รับความรู้ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ได้แก่ หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวิจัย การจัดทำแผนงานวิจัย การตั้งงบประมาณในโครงการวิจัย การออกแบบสอบถาม การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ และอื่นๆ ด้านการวิจัย ที่เกี่ยวข้อง จากวิทยากรเป็นอย่างดี

·       ใคร่ขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่าของทุกท่าน เพื่อนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ และเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ( Mentor) แก่นักวิจัยน้องใหม่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

·         ในฐานะผู้จัดประชุม กราบขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยไปกับบัวปริ่มน้ำความเห็น (7)

สวัสดีค่ะน้องบัว

ดีใจที่ได้พบกันค่ะ

นำภาพมาฝากค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีตอนเช้า ค่ะ พี่แก้ว
  • ขอบคุณค่ะ ที่มีภาพสวย ๆ มาฝาก
  • ดีใจเช่นกันค่ะ ที่ได้พบกัน
  • ปีหน้า จะไป show & share ด้วย จะไปขอคำปรึกษาล่วงหน้าแก่ข้าน้อยด้วยนะคะ
  • อิอิ..
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณบันทึกค่ะ

ขออนุญาตนำบล็อกเข้าแพลนเน็ตนะคะ

อรุณสวัสดิ์ครับ  ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง  สบายดีนะครับ  ให้สดชื่นแจ่มตลอดวันครับ

เขียนเมื่อ 

P

3. ใบบุญ
เมื่อ ศ. 25 ก.ค. 2551 @ 06:29
757472 [ลบ]
ด้วยความยินดี ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

P

4. นายประจักษ์
เมื่อ ศ. 25 ก.ค. 2551 @ 06:47
757487 [ลบ]
ขอบคุณ อ.ประจักษ์ ค่ะ

ตามมาอ่านครับ ตามติดงานวิจัย