วันนี้ผมได้มีประชุมหารือกับงาน OD และทีมคุณอำนวย เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดกิจกรรม KM รุ่นที่ 3 ของพวกเราชาววลัยลักษณ์ หลังจากที่ผมได้รับรายงานและการเตรียมงานต่าง ๆ แล้ว ก็ต้องขอชื่นชมด้วยใจจริงในการทำงานที่ทำได้ดีมาก มีการเตรียมความพร้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนให้ผมเห็นว่า คนที่จะทำงานที่จะมุ่งประโยชน์ในการพัฒนาคนอื่น ๆ หรือเพื่อนร่วมงานให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มากยิ่งขึ้นได้นั้น คนทำงาน OD จะต้องมีวิธีคิดที่พร้อมจะให้ผู้อื่นมากกว่าที่จะเน้นการเป็นผู้รับ และพร้อมเสมอที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างจริงใจ ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานพัฒนาองค์กร ขณะนี้หน่วย OD มีพนักงานทั้งหมด 4 คน เป็นระดับเจ้าหน้าที่ 3 คน ธุรการ 1 คน ทำงานเป็นทีมโดยไม่ต้องมีหัวหน้างาน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับพวกเราชาววลัยลักษณ์ ขอให้มุ่งมั่นต่อไปนะครับ