วันอาทิตย์ที่ผ่านได้เข้าไปดูแลงานในสำนักงาน กศน.จังหวัดได้คิดกรอบถ้อยคำนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างความเข้าใจในองค์การไว้ อยากให้ร้านที่รับทำมาดู สักครู่ อ.สมใจ ก็ได้ขี่รถไปหาร้านที่เคยมารับงานเพื่อให้มาพบผม ปรากฏว่าร้านได้ย้ายที่ทำการไปแล้ว จึงคิดว่าเอาไว้สัปดาห์หน้าค่อยว่ากันดีกว่า บังเอิญจริง ๆ ไม่รู้ลมอะไรหอบมาร้านที่ว่ามาป้วนเปี่ยนแถวสำนักงาน กศน. อ.สมใจพบตัวเข้าจึงได้ให้มาพบผม จึงได้นัดหมายไปดูสถานที่ โดยผมได้มี order ให้ร้านเสนอการทำป้ายอาคารอำนวยการ ข้างหน้าอาคารในสวนหย่อมน้อยใกล้ประตูห้องเคเอ็ม และทำสติกเกอร์ขาวขุ่นติดประตูกระจกห้องเคเอ็มให้รับกับประตูด้านทางเข้าอาคารอำนวยการส่วนด้านข้างอาคารอำนวยการด้านติดกับถนนคอนกรีตทางเข้าสำนักงานให้ทำไวนิลข้อความเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมของสำนักงาน กศน. และตรงหน้าห้องน้ำอาคารหอประชุมให้จัดทำไวนิลแสดงเพลง กศน.ชลบุรี We are number one  จึงขอให้งานอาคารสถานที่ และงานพัสดุ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องช่วยกันสานต่อด้วย สัปดาห์หน้าจะไปติดตามครับ