เพลงนี้อยู่ในเรื่องผู้ชนะสิบทิศ  ในเรื่องผู้ชนะสิบทิศนี้มีเพลงอยู่หลายเพลง  เมื่อนักเรียนได้ฟังหรือได้ฝึกร้องนักเรียนจะได้เข้าใจวรรณคดีเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นและรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยและพม่ามากขึ้น  เกิดจินตนาการในด้านการเขียนและกล้าแสดงออกตามเนื้อเพลงประกอบรีวิว