หลุดจากอะไรนะหรือ?.... ผมใช้คำว่า "หลุด" ในความหมายทำนองเดียวกันกับคำว่า "freedom" ซึ่งก็คือสภาวะที่เราเป็นอิสระจากอะไรบางอย่าง  ซึ่งท่าน osho ก็ได้เตือนไว้เสมอว่า การที่เราอิสระจากอะไรบางอย่างนั้น ถือว่าเป็นอิสรภาพแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น  อีกครึ่งที่เหลือ ก็คือเราจะต้องตอบให้ได้ว่า มีอิสรภาพไปเพื่ออะไร?
 
       ....เป็นการ "เล่นคำ"  ในทำนองที่ว่า freedom "from" อย่างเดียวนั้นไม่พอ  ต้องเป็น freedom "for" ด้วย.. ซึ่งในเรื่องนี้ท่านอาจารย์วิจารณ์ ได้กล่าวไว้ในคำนิยม หนังสือ "หลุด : freedom"  มีใจความตอนหนึ่งว่า "....ต้องไม่ใช่หลุดแบบล่องลอย  แต่เป็นการหลุดจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง  สภาพที่เราต้องการหลุดพ้นคือ การถูกพันธนาการจากตีกรอบ  การยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งปลอมๆ"

       สังคมทุกวันนี้มีสิ่งปลอมๆ อยู่มากมาย ทำให้เรา "หลงติด" ได้ง่ายเหลือเกินครับ  ...การเมืองก็เป็นการเมืองแบบปลอมๆ ....การพัฒนาองค์กรก็เป็นการพัฒนาแบบปลอมๆ .... การทำ KM ก็เป็นการทำ KM แบบปลอมๆ ...แล้วอย่างนี้จะ "หลุด" ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ได้อย่างไรล่ะครับ