แม้ความฝันนั้นอยู่ไกล...แสนไกล

แต่หัวใจไม่เคยไหว...ไม่เคยหวั่น

จะก้าวเดินไปข้างหน้า...กล้าฝ่าฟัน

ที่แห่งนี้..."ร้อยความฝัน   พันจินตนาการ"