ในวันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 49 และวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 49  งานวันปิดภาคโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา