ทำงานอย่างไรให้ใความสุข

แล้วคุณจะสุขสุด ๆ กับการทำงาน (จริงนะไม่ได้โม้....)

วิธีการที่จะทำให้คุณมีความสุขในการทำงาน  มีดังนี้

1.  ทำใจให้สบาย

2.  ไม่ใส่ใจกับสิ่งมาทำลายและบั่นทอนจิตใจ

3.  วางระบบการทำงานก่อนหลัง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำใจให้สนุกกับงานความเห็น (0)