หนูๆ รู้มั๊ยจ๊ะ  ว่าประเทศไทยไม่ได้มีประเทศเดียวในโลก  แล้วทุกคนในโลกก็ไม่ได้พูดแต่ภาษาไทย  เหตุเนื่องจากปัจจุบันเราอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์  มีการติดต่อกับประเทศต่างๆ ในโลกนี้  เนื่องจากเทคโนโลยีอันทันสมัย  ที่เรารู้จักกันในชื่อ  Internet  แล้ว  ยังมีอีกอย่างนะ  ที่เราใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก  นั่นก็คือ  ภาษา  แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาสากลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก  เราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  พอนึกออกแล้วใช้มั๊ย  ว่าทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ  ถ้าไม่อยากพูดอังกฤษก็ต้องฝากความหวังไว้กับน้องๆ  หนูๆ  เยาวชนของชาติรุ่นต่อไป  ช่วยกันพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า  เราจะได้ไม่ต้องง้อชาติอื่น  ให้ประเทศอื่นมาเรียนภาษาไทยบ้างดีมั๊ย  แบบประเทศจีน  ญี่ปุ่น  ฝรั่งเศสบ้างดีมั๊ยเอ่ย