โรงเรียนเปิดรับสมัครชั้นอนุบาล 1-2 ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. - 10 พ.ค. 2549

เสียค่าใช้จ่ายทั้งปี แค่ 830 บาท เท่านั้น  มีประกันอุบัติเหตุให้

สิทธิที่เด็กจะไร้รับ

โรงเรียนเรามีทุนการศึกษามอบให้ - ทุนอาหารกลางวันฟรี

 สามารถเรียนคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ฟรี)