เสียงตามสาย ผ่อนคลายยามพัก เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดรายการเสียงตามสายเป็นการกระจายความรู้และสาระที่น่าสนใน เตือนภัยเพื่อนนักเรียน ฟังเพลงและยัง update ตัวเองไปในตัวอีกด้วย  ......