1  พักผ่อนนอนหลับให้ครบ 8 ชั่วโมง

2 กินน้ำเปล่าดีที่สุด  กินผลไม้เยอะ ๆ