เวลา 12 ปี ที่เปลี่ยนตัวเองมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยความรักในวิชาและศรัทธาในอาชีพ เหน่งพบว่าการศึกษาของเรามันยังไม่เท่ากัน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแทบจะไม่มีคนสอนและผลการเรียนก็ไม่ดีเมื่เทียบกับวิชาอื่นๆ