การวิเคราะห์ข้อสอบ NT O-NET

  ติดต่อ

  วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับค่าเฉลี่ย  

รวมเรื่องราว เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบ NT O-NET

ใครมีแนวคิดอะไร บอกด้วยนะคะ

ขอขอบคุณ สพท.นม. 6 ที่เชิญไปป็นวิทยากร

ทำให้ได้ความรู้ และแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

หมายเลขบันทึก: 192581, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-22 06:30:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน#nt o-net

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบ NT, O-NET, เป็นข้อสอบที่

(๑) "วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ในระบบการศึกษา

(๒) เป็นข้อสอบวัด "ความสามารถ" ที่ "พัฒนาขึ้น"(ผลสัมฤทธิ์)มาจากการเรียนรู้ "ข้อเท็จจริง, มโนทัศน์, หลัก, กฎ, ทฤษฎี " คือ องค์ความรู้ตามหลักสูตร (๓) ดังนั้น จึงต้องใช้ "องค์ความรู้"เหลานี้ "เป็นสื่อ" วัด "ความสามารถ"ดังกล่ายาว

(๔) แต่ คะแนนความสามารถของมนุษย์จะ "แจกแจงเป็นรูปแบบคล้ายโค้งปรกติ" (๕)ดังนั้นนิยมใช้ง"สิ่งเร้า"ที่เป็น "ข้อสอบแบบเลือกตอบ" ที่เราสามารถ "วิเคราะห์หา ความยาก, ความง่าย,ค่าอำนาจจำแนก"ได้

(๖) ดังนั้น "จึงต้องวิเคราะห์"ข้อสอบเพื่อหาค่าสถิติต่าๆดังกล่าว

ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ก็มีแจ้งอยู่แล้วในตำราการวัดและประเมินผลทั่วไป

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณท่าน ดร.ไสว มากนะคะ

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียน