รวมเรื่องราว เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบ NT O-NET

ใครมีแนวคิดอะไร บอกด้วยนะคะ

ขอขอบคุณ สพท.นม. 6 ที่เชิญไปป็นวิทยากร

ทำให้ได้ความรู้ และแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ