ขนุนพันธุ์ไพศาลทักษิณที่ Lin Hui ได้รับพระราชทานเมื่อปี พศ. 2543 ปลูกประมาณ 4 ปี ก็ออกผลแล้ว ได้ทานขนุนสุกลูกแรก เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2547 ตื่นเต้นมากค่ะยวงใหญ่มาก รสชาดหวานจัดเนื้อหนา นับเมล็ดได้ 36 เมล็ด ปีแรกให้ผลแค่ 3 ลูก เลยต้องเพาะเมล็กทุกเมล็ดที่สมบูรณ์เพื่อขยายพันธุ์ไว้แจก ปี2548 ออก 8 ลูกและเพิ่มจำนวนสูงสุด ปี 2550 มีถึง 22 ผล ปีนี้ออกทั้งหมด 14 ผล จึงถ่ายรูปไว้ให้ชาว G2K ได้เห็น ส่วนรายละเอียดเกี่ยวขนุนพันธุ์ไพศาลทักษิณ ติดตามอ่านได้จากhttp://aopdh06.doae.go.th/kanoon2.htm (ไม่ได้ลิงค์)ไว้ค่ะ

ขนุนสุกลูกแรกของปีนี้(2551) วันที่23 พฤษภาคม นำไปให้เพื่อนบ้านมิตรผู้ให้ความช่วยเหลือเป็นประจำ ลูกที่สองสุกวัน ที่ 26 พฤษภาคมดังที่เห็นในภาพ น้ำหนัก 14 กก. เปลือกหนักประมาณ 5 กก.เนื้อรวมเมล็ดหนัก 9 กก. ลูกที่สามสุก เมื่อ 3มิถุนายน เอาไปทำบุญทีวัดพร้อมผลไม้ทีซื้อมาจากเมืองจันทบุรี แจกก็แล้วทำบุญก็แล้วยังเหลืออีกเยอะแต่ไม่สวยแล้วจะเอาไปไห้ใครก็ไม่เหมาะเลยถูกแปลงสภาพไปทำน้ำชีวภาพเพื่อใช้กับต้นไม้ต่อไปค่ะ พอขนุนสุกก็รีบเอาไปเอาแจกทั่วระแวกบ้านจนคนรับถามว่าสุกอีกแล้วหรือ ทำไมมีเยอะจังเลยค่ะ ต่อไปเห็นที่แกะเม็ออกแล้วต้องฟรีซไว้ในช่องแซ่แข็งไว้ส่วนหนึ่ง เก็บไว้กินเองในยามที่ไม่ใช่หน้าขนุน ตอนนี้สุกไปแล้ว 7 ลูก ยังเหลืออีก 7 ลูกต้องวางแผนว่าจะเอาไปให้ใครดีเอ่ย นี่แค่เพียงต้นเดียวก็เกินพอแล้วให้แล้วก็ยังเหลืออีก ใครได้ลิ้มรสขนุนไพศาลทักษิณเป็นติดอกติดใจเนื้อหนาหวานจัดยวงใหญ่มากปีแรกยวงโตเท่าฝ่ามือค่ะ ตอนนี้ยวงย่อมลงไปหน่อยหนึ่งแต่ก็โตกว่าขนุนทั่วๆไปอย่างเห็นได้ชัดค่ะค่ะเชิญชวนมาชิมขนุนไพศาลทักษิณผ่านบลอกนี้นะค่ะ