"วันที่   12  มิถุยายน  2551  โปรดเลือก....."

"วันที่  12  มิถุนายน  2551   เข้าคูหา กาเบอร์......."

"หนูขออาสาสมัครเป็นตัวแทนพี่ๆ ...เพื่อนๆ และน้องๆ......"

           เป็นการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านระวิงปีการศึกษา 2551   ปีนี้มีทีมผู้ลงสมัครรับเลือกประธานนักเรียน  5  ทีม    ซึ่งมีน้องๆ ประถมฯ ลงสมัครแข่งขัน กับพี่ๆ ถึง 2 ทีม    ปรากฎว่า ทีมพี่ ม.3 ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน  ซึ่งก็เหมาะสมดี      ส่วนทีมประถมฯ นั้น ที่ได้รับคะแนนนิยมมากพอสมควร  คือทีมของน้องปุ้ม   อดีตรองหัวหน้าชั้น ป.4   ปีนี้น้องปุ้มขึ้นชั้น ป.5 แล้ว     การกล้าแสดงออกของน้องปุ้มยังฉายแววอยู่เสมอ  เป็นผู้นำทีมสมัครลงแข่งขันกับพี่ๆ    ผลคะแนนเป็นที่ 2    ครูคุยกับน้องปุ้มแล้ว......น้องปุ้มยิ้ม...." หนูไม่เสียใจเลยค่ะ...หนูดีใจที่คะแนนหนูเป็นรองไม่เท่าไหร่....ปีหน้าหนูจะลงใหม่ค่ะ...." 

            ก็ต้องยอมรับว่าน้องปุ้มเก่งมากที่ทำได้ขนาดนี้......คิดถึงเมื่อน้องปุ้มอยู่มัธยมฯ...น้องปุ้มมีประสบการณ์มากขึ้น....คงทำได้ดีกว่านี้แน่นอน

 

 

              ประชาธิปไตยในโรงเรียน.......เป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนต้องจัดอยู่แล้ว...ที่นี่ก็เช่นกัน..เมื่อเห็นเด็กๆ รู้จักหน้าที่  รู้จักใช้สิทธิ  ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะได้ประชากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ดี    สิ่งที่เราควรทำคือเราต้องช่วยกันปลูกฝังให้เขารู้จักหน้าที่ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่ออนาตคของประเทศชาติต่อไป