สวัสดีครับ

        สำหรับกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันกัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ  แข่งขันตอบปัญหา กิจกรรมวาดภาพ  แข่งขันระบายสี  จัดป้ายนิเทศ  คัดลายมือ  แต่งคำประพันธ์  ซึ่งจะนำภามาให้ดูแต่ละกิจกรรมนะครับ  สำหรับวันนี้นำภาพการประกวดวาดภาพกันก่อน แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5 - 6  คน

ซ้อมอ่านทำนองเสนาะ บรรยายด้วยภาพครับ   

 สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ จะนำมาภาพบรรยากาศมาให้ดูวันหลังนะครับ ขอบคุณครับ