คำที่มีคำแปลเดิมมาก่อน แต่อาจผิดเพี้ยน (Interactive Multimedia)


จากหัวข้อ "คำที่มีคำแปลเดิมมาก่อน แต่อาจผิดเพี้ยน"

ราชบัณฑิตยสถาน ได้นิยามไว้ว่า ...

"... คำบางคำมีการแปลขึ้นมาก่อนที่ทางราชบัณฑิตยสถานจะบัญญัตศัพท์ขึ้นมาใช้ แต่ปรากฎว่า เป็นคำที่แปลออกมาแล้วไม่สื่อความหมายตามรูปศัพท์เดิม ราชบัณฑิตยสถานจึงต้องบัญญัติคำใหม่ขึ้นมา ..."

 

"Interactive Multimedia" เดิมมีผู้แปลคำนี้ไว้ว่า "สื่อประสมปฏิสัมพันธ์"

แต่เมื่อราชบัณฑิตยสถานดูความหมายของคำว่า "ปฏิสัมพันธ์" ในพจนานุกรมแล้วไม่มีการแปลความหมายของคำว่า "ปฏิสัมพันธ์" ไว้

มีแต่เพียงความหมายของคำว่า "ปฏิ-" ซึ่งเป็นคำอุปสรรคในภาษาบาลีใช้นำหน้าคำศัพท์อื่น ๆ และมีความหมายว่า เฉพาะ, ตอบ, กลับ

ส่วนคำว่า "สัมพันธ์" มีความหมายว่า ผูกพัน, เกี่ยวข้อง เมื่อนำทั้งสองคำนี้มารวมกันแล้วไม่สื่อความหมาย

ราชบัณฑิตยสถานจึงบัญญัติขึ้นใหม่ว่า "สื่อประสมเชิงโต้ตอบ" ซึ่งหมายถึง การโต้ตอบระหว่างสื่อกับผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้มีการโต้ตอบ หรือควบคุมการทำงานของสื่อนั้นโดยคอมพิวเตอร์

เช่น การโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนที่นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ และมีผลป้อนกลับ หรือมีการเลือกอ่านข้อความจากแผ่นซีดี หรือ เว็บเพจ

คำที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติขึ้นมาจึงสื่อความหมายได้เข้าใจตรงกว่าคำเดิมที่เคยใช้กันมา

 

สื่อการเรียนการการสอนที่มักเป็น "สื่อประสมเชิงโต้ตอบ" ที่เราคุ้นเคย อาทิเช่น

การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-Assisted Instruction : CAI)

การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction : WBI)

ฯลฯ

 

 

แหล่งอ้างอิง

รุ่งกานต์ มูสโกภาส.  "ผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์" , วารสาร Internet Magazine. 8, 86 (กันยายน 2546) : หน้า 77 - 82.

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง การบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน

เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน.  http://www.royin.go.th (11 มิ.ย.2551).

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นาย บุญเกิด ธรรมวาสี กรรมการ
3. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน กรรมการ
4. รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง กรรมการ
5. ผศ.ดร.ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง กรรมการ
6. นาย สุธีระ อริยะวนกิจ กรรมการ
7. นาย พลากร จิรโสภณ กรรมการ
8. ผู้แทนบริษัท ทศท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(นาย สมศักดิ์ มงคลลาภกิจ, นางสาว วิไล ปัญจขจรศักดิ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
(นาง ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร, นางสาว อัมพร ชาตบุษยมาส)
กรรมการ
10. ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(นาย กิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง, นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน, นายธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ)
กรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(นาง สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์, ดร.บุญเรือง เนียมหอม)
กรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางสาว ประดิษฐ์ ศิริพันธ์, ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์)
กรรมการ

 

 

บันทึกที่เกี่ยวข้องกัน

 

หมายเลขบันทึก: 189840เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2008 16:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:12 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (10)

แปลตอนแรก ตอนแรงให้หน้าห่วงเรื่องความหมายอย่างยิ่งครับ ^^

ขอบคุณครับ อาจารย์ ekkawit ... น่าเป็นห่วงจริง ๆ ด้วยครับ ประสม ๆ อะไรนี่แหละ :)

สวัสดีค่ะ

มาเก็บข้อมูลความรู้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ท่านอ. เสือสบายดีนะคะ

* ก็ยังเห็นว่า ความหมายแรก ดูดีกว่าค่ะ

* ในแง่ของ การเล่นคำ เพราะอย่าง

* สื่อประสมเชิงโต้ตอบ - แปลกๆ

* หรือ หากเขียน สื่อประสมปฏิสัมพันธ์

* ก็ยังดูดี ให้ความหมายเชิงกว้าง อ่านไม่ขัด..

* ขออนุญาติเขียนตามความรู้สึกนะคะ :)

* ส่วนเวลานำไปใช้ ก็คงต้องอิงหลัก (ตามเคย)

* ขอบพระคุณค่ะ .. อ. ขยันเขียนหลายบล็อกนะคะ

สวัสดีครับ คุณ poo

เข้าใจความรู้สึกครับ

คำว่า "สื่อประสมเชิงโต้ตอบ" นั้น ... น่าจะมุ่งไปที่คุณสมบัติพื้นฐานของสื่อลักษณะนี้ครับ ผู้สร้างบทเรียนจะสร้างบทเรียนให้ผู้เรียนสามารถคลิก กดปุ่ม พิมพ์คำ ตอบโต้กับบทเรียนได้ครับ

หากว่าใช้ "สื่อประสมปฏิสัมพันธ์" นั้น ... ขาดความชัดเจนในเชิงของการใช้งานจริงที่มีการตอบโต้ระหว่างบทเรียน กับ ผู้เรียน ครับ

พูดตามหลักวิชาชีพน่ะครับ :) ดันเกิดมาเรียนสายนี้ซะ โธ่ ๆๆๆ

 

แปลได้เยี่ยมแล้วครับ ขอชมเชยครับ แล้วคำว่า interactive trainer จะแปลว่านักฝึกอบรมเชิงโต้ตอบได้เปล่าครับ และขออนุญาตแนะนำคนชื่อ poo นะครับ คำว่าอนุญาต ไม่มีสระอิ ครับผม ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี