เพลงพระราชนิพนธ์

สายฝน

 

เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว     ต้นไม้พลิ้วลู่กิ่งใบ

เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป     แต่เหล่าไม้ยิ่งกลับงาม

พระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลั่ง    เพื่อประทังชีวิตมิทราม

น้ำทิพย์สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม    ทั่วเขตคามชุ่มธารา

 

สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวทุ่ง    แดดทอรุ้งอร่ามตา

รุ้งเลื่อมลายพร่างพรายนภา   ยามเมื่อฝนมาแต่ไกล

พระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ    เพื่อจะนำดับความร้อนใจ

น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟ้าแดนไกล    พืชพรรณไม้ชื่นยืนยง

 

 

ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน

 

ชมตำราฝนหลวงพระราชทาน