ความคาดหวังกับวิชา CAI  นั้น คาดหวังไว้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วน่าจะมีทักษะการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มมากขึ้นๆๆๆๆๆๆๆๆ อยากเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ (ล่าสุด) ที่ไม่เคยปรากฎที่ไหนมาก่อน  ถามว่าความรู้พื้นฐานสำหรับวิชานี้เป็นอย่างไร ก็คงต้องตอบว่าเท่าหางอื่ง แต่หลังจากเรียนไปแล้วก็อยากให้ความรู้อันน้อยนิดเท่าที่มีอยู่นั้น ทวีคูณมากๆๆๆๆๆๆขึ้นเพื่อที่จะนำไปพัฒนาสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด เพื่อประเทศขุนน้ำน่านซึ่งอยู่ห่างไกลโพ้น  ได้พัฒนาให้เท่าเทียมอารยประเทศต่อไป