การฝึกงานวันที่ 14 มีนาคม 2549

การเรียนรุ้โปรแกรม freemind-mind map

ในวันนี้ ได้มีการเรียนและอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Freemind เพื่อเป็นการสรุปความคิดรวบยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีการพูดถึงประวัติความเป็นมาของโปรแกรมว่าจัดทำขึ้นโดย โทนี บูซาน มีการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ปีพ.ศ. 2517 ทาง BBC โดยใช้ชื่อ user your need

mind map นี้นับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการความคิด เป็นรุปแบบการบันทึกที่สร้างสรรค์ เปรียบเสมือนแผนภูมิความคิด แผนผังความคิด หรือ แผนผังมโนทัศน์

ข้อดีของ mind map นั้นคือ

1.เป็นศูนย์กลางทางความคิดหลักจะถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจนและเด่นชัดกว่าเดิม

2.การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคำสำคัญจะสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้น

3.ทำให้เกิดการฟื้นความจำ การทบทวนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น

4.โครงสร้างดังกล่าว ทำให้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆได้ง่ายขึ้น โดยข้อมูลจะไม่กระจัดกระจาย

5.mind map แต่ละแผ่นจะไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ตายตัว แต่จะเน้นเพื่อความจดจำได้ง่าย

กฏของการใช้แผนภูมิความคิด

1.เริ่มด้วยภาพสีตรงกึ่งกลาง และควรใช้ในแนวนอน เพื่อให้ได้พื้นที่มากที่สุด

2.ควรใช้ภาพให้มากที่สุด ก่อนที่จะใช้คำ หรือ รหัสเนื่องจากสมองของคนเราจะสามารถรื้อฟื้นได้โดยง่าย

3.ควรเขียนด้วยตัวบรรจงขนาดใหญ่ อ่านง่ายชัดเจน

4.เขียนคำเหนือเส้นใต้ แต่ละเส้นจะต้องเชื่อมกับเส้นอื่น โดยเรียงตามลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์

5.การใช้คำควรมีลักษณะเป็น "หน่วย"

6.ควรมีการใช้สีทั่ว mind map เนื่งจากช่วยยกระดับความคิด

7.ควรมีการปล่อยให้สมองมีความคิดที่เป็นอิสระมากที่สุด แล้วจึงค่อยนำมาจัดตกแต่งรูปแบบให้สวยงามในภายหลัง

software mind map

1.Freemind

2.Mindmanager

3.SmartDraw

4.CUMindMap

การใช้ mind map

ก่อนอื่นต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Freemind ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น ก็ได้มีการใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมทั้งวิธีตกแต่งตัว mind mapที่สร้างขึ้นให้สวยงาม อีกทั้งยังมีการสอนแป้นลัดและวิธีลัดในการใช้โปรแกรมและการสร้าง mind map ด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นให้กับผู้อบรม และมีการสอนเกี่ยวกับการลิงค์จาก mind map ไปยังเอกสารอื่นได้อีกด้วย โดย mind map นั้นจะใช้เป็นเพียงกระดาษทดความคิดเท่านั้น แต่มักจะแสดงผลในรูป flow chart หรือ powerpoint จะเป็นการดีกว่า

หลังจากที่ได้มีการสอนการใช้งานเกี่ยวกับการสร้าง mind map ด้วยโปรแกรม Freemind เรียบร้อยแล้วนั้น ก็ได้มีการสอนวิธีการสมัคร web hosting เพื่อขอใช้พื้นที่ใน host ให้กับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีรหัสและรหัสผ่านอยู่แล้ว โดยแต่ละคนนั้น จะได้รับพื้นที่คนละ 10 MB ซึ่งในกรณีนี้จะมีการนำ mind mapที่ได้ทำขึ้นในช่วงเช้าไปใส่ไว้ใน web hosting ของตน โดยการสมัครครั้งนี้นั้น บุคลากรสามารถใช้พื้นที่นี้ได้โดยตลอดเพื่อเก็บข้อมูลของแต่ละคน

dynamic web เป็น websiteที่เหมาะกับหน่วยงานที่เน้นการเขียนcode

แหล่งค้นหาข้อมูล mind mapในประเทศไทย

1.www.prachasan.com

2.http://gotoknow.org/dmindmap

3.http://www.google.co.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)