แนะนำตัว: สอนรร.มัธยม วิชาคอมพิวเตอร์ แต่มีความรู้ไม่มากเท่าไรเพราะไม่ได้เรียนมาโดยตรง
จึงมาเรียนเพิ่มคุณภาพให้กับตัวเองบ้าง หลังจากที่ต่อสู้กับปัญหาคอมพ์มาตลอด ประเภทเรียนรู้ด้วยตนเองและปรึกษาช่างคอมพ์  จนปัจจุบันเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน (ดูเฉย ๆ..)

คาดหวังว่าเรียนวิชานี้แล้วจะนำกลับไปจัดการระบบ ICT ในโรงเรียน สอนนักเรียนและอบรมบุคลากรเท่าที่จะมีพลังทำได้(คาดหวังไว้เช่นนั้น)

ในเรื่องการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยังไม่เข้าใจดีนัก แต่ที่เคยผลิตสื่อที่โรงเรียนจะเป็นประเภท บทเรียนออนไลน์(อินทราเน็ต)  สร้างเว็บด้วยโปรแกรม Namo       owerPoint             e-book ด้วยโปรแกรม FlipAlabum  ประมาณนี้แหละ ที่พูดมาทั้งหมดทำได้นิด ๆ หน่อย ๆ แต่ไม่เคยสมบูรณ์ซะที  ติด ๆ ขัด ๆ ไม่ค่อยมีเวลาจริงจัง