1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร
     คาดว่า เรียนแล้วนำไปใช้ทำสื่อได้จริง ไม่ลืม ขั้นตอน กระบวนการในการทำสื่อประเภทนี้ อยากให้อยู่กับเรานานนนนนนนนน ......เพื่อเด็ก .... เพื่อ โรงเรียน......  เพื่อเพื่อนครู...... เพื่อผู้บริหาร .....เพื่อประเทศชาติ!!!!!!!!!!!

2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหนอย่างไร

    cai เหรอ ก็รู้ว่ามันคือ ซีดีรอมที่ยัดใส่ในช่องใส่แล้วหน้าจอจะปรากฎอะไรมากมายที่ผู้จัดทำตั้งใจทำขึ้นมา เราก็ถ่างตาดูด้วยความสนใจ  และสนุกสนาน  เมื่อดูจบก็สงสัยว่า จะทำมันได้ด้วยตัวเองหรือไม่อย่างไร เพราะไม่มีความรู้เลย......สรุปว่า....เริ่มต้นขอไม่มีความรู้เรื่องนี้มาเลยจะดีกว่า....

 

3.  แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

     เรียนวิชานี้ไปทำไม ... ก็เลือกแล้วนี่ไม่เรียนได้ยังไงเล่า ????  คำอธิบายรายวิชาก็มีว่าเรียนแล้วรู้อะไรนำไปใช้ประโยชน์อะไร ...... แต่จะนำไปใช้หรือไม่ใช้นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเป็นผม.....ผมก็จะนำไปใช้ในเวลาที่โรงเรียนผมพร้อม...คือมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนเด็ก ได้ นั่นแหละ.....