การฝึกงานวันที่ 14 มี.ค. 49

การใช้โปรแกรม Freemind-Mind map

วันนี้ ได้เข้ารับอบรมการใช้โปรแกรม FreeMind
ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทำการจัดการความคิด ช่วยจัดการระบบความคิดให้มีรูปแบบการจดที่สร้างสรรค์ โดยโปรแกรมนี้เป็นผลงานของนักจิตวิทยาชาว อังกฤษ ที่ชื่อ โทนี่ บูซาน การจัดการความคิดอาจเรียกว่า แผนผังความคิด หรือแผนภูมิความคิด ก็ได้

ข้อดีของโปรแกรมนี้คือ

-เป็นศูนย์กลาง ซึ่งทำให้ความคิดหลักถูกกำหนดขึ้นชัดเจน

-ทำให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน

-ทำให้สามารถฟื้น + ทบทวนความจำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-มีโครงสร้างในการเพิ่มข้อมูลได้ง่าย ทำให้ข้อมูลไม่กระจาย

-การเชื่อมโยงกันระหว่างคำสำคัญจะเห็นได้อย่างชัดเจน

-mind map แต่ละแผ่นจะมีลักษณะต่างกัน ทำให้ฟื้นความจำได้ง่าย

กฏของการเขียน Mind map

1.เริ่มด้วยภาพสี กลางกระดาษ ใช้ในแนวนอน

2.ใช้ภาพให้มากที่สุดใน เป็นการดึงดูดสายตา+ช่วยความจำ

3.ควรเขียนอักษรตัวใหญ่ ๆ (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) เพื่อความชัดเจนและสะดุดตา

4.เขียนคำเหนือเส้นใต้ แต่ละเส้นต้องเชื่อมต่อกับเส้นอื่น ๆ เพื่อให้mind mapมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

5.คำควรมีลักษณะเป็น "หน่วย " เช่นคำละเส้น

6.ใช้สีทั่ว mind map (สีจะช่วยยกระดับความคิด กระตุ้นสมองซีกขวา)

7.ปล่อยให้สมอง มีอิสระในการคิดมากที่สุด เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดอะไรได้ก็ใส่ไปแล้วค่อยจัด

ตัวอย่าง software mind map

-FreeMind (Opensource)

-MindManager

-SmartDraw

-CU Mind Map

แหล่งค้นหาข้อมูลด้าน Mind mapในไทย

-www.prachasan.com

-http://gotoknow.org/dmindmap

-http://www.google.co.th

หลังจากนั้น ก็ได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรม วิธีการใช้งาน การตกแต่ง การย่อ-ขยายรูป การเปลี่ยนสีเส้น สีโหนด สีbackground การทำการตกแต่งโดยใส่ clound ลงไปให้เป็นรูปก้อนเมฆ อีกทั้งยังมีการสอนให้ผู้เข้าอบรมหัดใช้คีย์ลัด จากทางคีย์บอร์ด แทนการใช้ mouse เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น มีการสอนการสร้าง link ไปยังเอกสารประเภทต่าง ๆ ด้วย เช่น word, excel เป็นต้น

รวมทั้งการสมัครสร้าง web hosting ซึ่งเป็นการขอพื้นที่ในการทำ homepage การสมัครแบบ static web จะให้พื้นที่ในการทำงาน 10 MB ถ้าหากจะสมัครแบบ Mambo ก็จะเหมาะกับองค์กรที่ไม่มีโปรแกรมเมอร์ ไม่สามารถเขียนโค้ดเองได้ เพราะจะสะดวกในการทำงานมากกว่า ส่วนถ้าหากองค์กรใดที่มีโปรแกรมเมอร์ในหน่วยงาน สามารถทำการเขียนโค้ดเองได้ ก็จะเหมาะกับการสมัครแบบ Dynamic web ในที่นี้จะเป็นผู้เข้าอบรมจะทำการสมัครแบบ static แล้วจะให้ผู้เข้ารับการอบรม ทำการนำ Mind map ที่สร้างไว้แล้วขี้นไปยังเว็บ hosting ที่เราได้ทำการสมัครไว้ และสามารถเรียกดูได้จาก address ของเว็ป Host ของผู้สมัครเอง

สมัครweb hosting ได้ที่ http://webhost.psu.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(สุรีย์รัตน์)ความเห็น (0)