1.  อยากสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยวิธีการง่าย ๆ ไม่ปวดหัว แล้วนำไปใช้ได้จริง ๆ

2.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเพราะสามารถให้ผู้เรียนได้ทั้งอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง สีสันที่สวยงาม น่าน้อยใจอยู่นิดเดียวตรงที่ต้องมีคอมพิวเตอร์เป็นผู้เผยแพร่ได้อย่างเดียวไม่มีคอมฯ ก็ไม่มีคอมฯช่วยสอน 

3.  เรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่มีอยู่น้อยนิดให้ตัวเองสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นกะเขามั่ง เผื่ออนาคตจะได้นำไปใช้  คอมฯหนึ่งเครื่องกับนักเรียนทั้งห้องก็คงจะพอไหว