ครูอั๋น:C.A.I

1.ความคาดหวังต่อวิชานี้

-ต้องการที่จะสามารถทำC.A.I.ที่ใกล้เคียงกับมืออาชีพให้มากที่สุด  มีลูกเล่นที่สวยงาม  แปลก  น่าสนใจ  และเป็นที่ยอมรับ

-เรียนรู้การทำC.A.Iด้วยโปรมแกรมที่หลากหลาย

2.มีความรู้เกี่ยวกับการทำC.A.Iขนาดไหน

-เคยทำมาด้วยauthowareปี42นานมากแล้วครับ(ลืมเป็นส่วนใหญ่)

3.แล้วเรียนไปเพื่ออะไร นำไปใช้อย่างไร

-เรียนไปเพื่อที่จะนำไปใช้กับนักเรียนที่เราสอนให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของเราอย่างแท้จริงเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนและทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

-ต้องการให้เก่งจนสามารถทำเป็นอาชีพเสริมและมีรายได้เสริมด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูอั๋น ไชยสมภาร_g3ความเห็น (0)