มีความคาดหวังกับวิชา CAI ไว้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถนำความรู้ไปใช้ทำ CAI เพื่อที่จะนำไปประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม  สิ่งที่อยากได้จากได้จากการเรียนวิชานี้คือความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอาจารย์  ถ่ายทอดออกมาให้หมดเปลือกเลยนะคะ อย่าให้หลงเหลือ  ถ้าถามว่าอยากเรียนรู้อะไรก็คงตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าองค์ประกอบในการทำ CAI นั้นต้องรู้อะไรก่อน เอาเป็นว่าอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำไปทำ CAI ได้  ฮิ ! ฮิ ! ฮิ !!!!