พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning
นาย พงษ์ศักดิ์ พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning บุญภักดี

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 1 Ed.D.(Learning Management) NSRU(7-8 มิ.ย.51)


"ได้เรียนกับอาจารย์เก่งๆลูกศิษย์จะได้เก่งตาม เรียนป.เอกไม่มีคำว่าง่าย"

เทอมนี้เป็นเทอมที่ 3 แล้วครับที่ได้เรียนมารู้สึกเร็วมาก เทอมนี้เรียน 4 วิชาครับ แต่ละวิชาน่าสนใจและน่าเรียนมาก

 • 1126903 สัมมนาทางการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้
  (Seminar in Educational and Learning Management)
  .
 • 1125503 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
  (Information Technology for Learning Management)
  .
 • 1166303 การจัดการการศึกษาแนวใหม่
  (Modern Approach in Educational Management)
  .
 • 1007102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา

http://gotoknow.org/blog/rujroadk

และเทอมนี้มีท่านอาจารย์ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.นเรศวร ดีใจมากๆๆๆที่ได้เรียนกับท่านอีกครั้งหลังจากที่เคยเรียนกับท่านเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ได้เรียนกับอาจารย์เก่งๆลูกศิษย์จะได้เก่งตาม เพื่อนๆที่ไม่เคยเรียนกับท่านไม่ต้องเครียดนะครับ ท่านใจดีและมีความตั้งใจที่จะทำให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้อย่างเต็มที่

เทอมนี้อาจจะเครียดและหนักไปบ้างสำหรับเพื่อนๆบางคนแต่ไม่เป็นไรครับผมตั้งใจว่าจะช่วยเพื่อนๆในเรื่องของการเรียนรู้ด้าน IT อย่างเต็มที่เพราะ "นักการศึกษายุคใหม่ต้องใส่ใจไอที" ต้องช่วยกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันการเรียนของพวกเราจึงจะบรรลุเป้าหมาย จะช่วยเต็มที่ครับไม่ต้องห่วง

**************************************************************************

สาระและกิจกรรมการเรียนรู้วิชา1166303 การจัดการการศึกษาแนวใหม่
(Modern Approach in Educational Management)

อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม(อธิการบดี) , ดร.พรเทพ รู้แผน

 วิชานี้ได้เรียนกับท่านอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ด้วยครับ รับรองได้ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานของท่านอย่างมากมายแน่นอน

 เทอมนี้ศึกษาเกี่ยวกับ

 • แนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการสมัยใหม่

 • การบริหารจัดการคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ (Quality Management and Quality Assurance System)

 • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

 • การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM)

 • Balance Scores Card: BSC

 • การจัดการความรู้(Knowledge Management: KM)

 • องค์การเอื้อการเรียนรู้  (Learning Organization: LO)

 • ระบบการกำกับติดตามและการนิเทศการศึกษา

 • ระบบการประเมินผลองค์กรแนวใหม่

ภารกิจในเทอมนี้

 • รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ 1 เรื่อง(งานเดี่ยว : ศึกษาและนำเสนอในรูปแบบสัมมนา)
 • รายงานการวิจัยการนำแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ไปใช้ในองค์การทางการศึกษา(งานกลุ่ม : นำหลักการ ทฤษฏีที่สนใจไปศึกษาการดำเนินงานขององค์กรทำในเชิงวิจัย)

          ผมสนใจหัวข้อ "องค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization: LO)" เพราะเคยศึกษาตอนที่อยู่ที่ขอนแก่นและในอนาคตองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือธุรกิจต้องดำเนินองค์กรไปในแนวนี้ครับจึงจะอยู่รอด เลยอาสาขอทำหน้าที่ไปศึกษาหาความรู้แล้วนำมานำเสนอและสัมมนากันในห้อง

          ส่วนงานกลุ่มตั้งใจว่าจะศึกษาเกี่ยวกับ "ระบบการจัดการการศึกษาแบบเทียบโอนประสบการณ์(Exprerience-base Education)" ของสอศ.เพราะเป็นแนวเกี่ยวกับการนำประสบการณ์การทำงานมาเทียบโอนเป็นผลการเรียน ช่วยให้คนที่ทำงานแล้วได้มีระบบเทียบโอนความรู้ได้คุณวุฒิทางวิชาชีพ ชีวิตการทำงานของพวกเขาเหล่านั้นจะได้เจริญก้าวหน้าต่อไป ซึ่งเทอมนี้ผมก็สอน 1 วิชาในหลักสูตรนี้คือวิชา "การจัดการสำนักงาน" เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ครับ

     ท่านอาจารย์ให้ศึกษาหนังสือ 2 เล่ม เป็นบทสรุปมาให้อ่านคือ

1. As the Future Catch You

 2. Rethinking the Future

ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะนำเสนอเนื้อ แนวคิด เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในยุคนี้และยุคหน้า เล่มแรกผมซื้อมาอ่านเมื่อหลายปีที่แล้วครับ มี 2 Version คือปกแข็งกับปกอ่อนและก็ให้นักศึกษาในแผนกคอมฯธุรกิจอ่านด้วย

**************************************************************************
สาระและกิจกรรมการเรียนรู้วิชา 1125503 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
(Information Technology for Learning Management)

อาจารย์ผู้สอน ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

เทอมนี้ศึกษาเกี่ยวกับ

 • เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิตอล
 • ยุทธศาสตร์การสอนโดยใช้เว็บเป็นสื่อ "Web Enhance Learning Environment Stratgies"
 • ระบบการสืบค้น สารสนเทศและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
 • การใช้ ออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)
 • การเลือก การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)
 • Meta Data Feed RSS Blog
 • การวิเคราะห์งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ภารกิจในเทอมนี้

 • VDO ความคาดหวังของการเรียนรายวิชานี้
 • นำเสนอหัวข้อทางด้านเทคโนโลยี สาระที่เรียนคนละ 1 เรื่อง นำเสนอในห้องเรียนเชิงสัมมนา(งานเดี่ยว)
 • อ่าน Paper ไทย/English ด้านเทคโนโลยี 5-10 เรื่อง
 • คิดแนวทางการประเมินผลการเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน(จัดนิทรรศการความรู้ของตนเอง,เขียน Blog การเรียนรู้ของตนเอง ฯลฯ)

ของผมได้หัวข้อ Meta Data Feed RSS Blog ท่านอาจารย์มอบหมายให้เลยเพราะเนื้อหาค่อนข้างยากและต้องมีพื้นฐานด้านเว็บ,XML ส่วนเพื่อนก็ได้เรื่องอื่นๆแบ่งกันไปเช่น Mind map,WELES,Blog,Multmedia,LMS/CMS,e-Learning

หมายเลขบันทึก: 187106เขียนเมื่อ 9 มิถุนายน 2008 16:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:09 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

ดีใจด้วยครับที่ได้เรียนกับอาจารย์หนึ่ง อิอิๆๆ

สวัสดีครับอาจารย์ขจิต อ่านความคิดเห็นของอาจารย์ผ่าน blog ของน้องนิวและคนอื่นๆจนผมรู้สึกคุ้นเคยกับอาจารย์มานานแล้วครับ แต่ก็ไม่เคยคุยกับอาจารย์ตรงๆเลย ยินดีครับที่ท่านอาจารย์เข้ามาพูดคุยด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี