กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือใคร มีบทบาทอย่างไร

ในอนาคต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษา ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ควรทำความรู้จักและให้ความสำคัญกับความเป็นมาและเป็นไปของคณะกรรมการชุดนี้

        คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ในอนาคต คณะกรรมการทั้ง 2 ประเภทนี้ น่าจะมีบทบาทมากขึ้น หรือได้รับการพัฒนาหรือขยายบทบาทให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา 

แม้ว่า คณะกรรมการทั้ง 2 ประเภทนี้ ได้จัดให้มีขึ้นทั่วประเทศมาร่วม 4-6 ปี แล้ว  แต่บทบาทในการช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ก็ยังไม่หนักแน่นเท่าที่ควร  ผมขอใช้บล็อกนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาที่ควรจะเป็น ระหว่างสมาชิกที่สนใจนะครับ

ในวาระแรกนี้ เรามารู้จักกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนนะครับ ซึ่งทุกสถานศึกษาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นรัฐ หรือเอกชน จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ ทุกสถานศึกษา

 

(ในครั้งต่อไปจะนำเสนอ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   หลังจากนั้น จะเป็นแนวคิด  แนวปฏิบัติ และปัญหาการทำงาน หรือ แนวทางการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ 2 ประเภทนี้ เรื่อยไปครับ)

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ ใคร...มีหน้าที่อย่างไร

---------------------------

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้นตาม มาตรา  38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  รวมทั้งอำนาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1.   กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฏหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

2.   ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา

3.   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

4.   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

     องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

 

ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 9 คน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ประกอบด้วย

         1. ประธานกรรมการ

                2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง  จำนวนหนึ่งคน

         3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู              จำนวนหนึ่งคน

         4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน      จำนวน 1 คน

  5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     จำนวนหนึ่งคน

  6.กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า     จำนวนหนึ่งคน

          7.กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่  จำนวนหนึ่งรูป หรือหนึ่งคน สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวน สองรูป หรือสองคน สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่

   8.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวนหกคนสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่

   9.ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารในรูปคณะกรรมการ :กลยุทธ์การบริหาร

คำสำคัญ (Tags)#กรรมการสถานศึกษา#กรรมการโรงเรียน#การบริหารงานในรูปกรรมการ

หมายเลขบันทึก: 181360, เขียน: 09 May 2008 @ 00:20 (), แก้ไข: 04 Jul 2012 @ 07:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 20, อ่าน: คลิก


ความเห็น (20)

สวัสดีครับ ท่าน ดร.สุพักตร์

 • ปัจจุบันผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่ และก็ได้พยามปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยดีมาตลอด แต่ยังไม่ค่อยชัดเจนในข้อ 3
 • ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยครับ และในสถานการณ์ปัจจุบัน มีระเบียบใด เรามีส่วนได้แค่ไหนครับ?
 • ขอบคุณและขอให้โชคดีครับ

เรียน อ.ทนัน

 •       ในบทบาทข้อ 3 นี้ น่าจะขึ้นอยู่กับการร่างระเบียบรองรับนะครับ  ขณะนี้ บทบาทด้านนี้ยังมีไม่มากนัก และยังไม่เป็นรูปธรรม  เท่าที่ผ่านสายตา  บทบาทหนึ่ง ที่ได้ออกระเบียบมาแล้ว ในเร็ว ๆ นี้ คือ ในอนาคต ในการย้ายผู้บริหารโรงเรียน  ใครจะขอย้ายลงในโรงเรียนที่ อ.ทนัน เป็นกรรมการสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและให้ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของ        อ.กคศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครับ  และในอนาคต บทบาทด้านนี้ก็น่าจะมากขึ้น
 • ขอบคุณครับอาจารย์
 • เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียน(ตัวจริง) ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ดีครับ
 • และจะดียิ่งขึ้น ถ้าบุคคลผู้เป็นตัวแทนชุมชน ใช้จิตสำนึกที่ดีประกอบการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมครับ
 • ระเบียบหรือระบบดี แต่ระวังที่ตัวบุคคลครับ
 • โชคดีครับ
จิรพงษ์ วีระศิลป์
IP: xxx.174.122.139
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบว่าคณะกรรมการตัวแทนพระภิกษุสงฆ์จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์อย่างเดียวหรือครับ ถ้าเราใช้ทายกหรือกรรมการวัดได้หรือไม่

สุพักตร์
IP: xxx.25.92.68
เขียนเมื่อ 
 • ถ้าตีความตามภาษา ไม่จำเป็นต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ครับ เพราะระบุว่า "หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่  จำนวนหนึ่งรูป หรือหนึ่งคน"
ประสาน โคกคาน
IP: xxx.19.66.108
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ดร.สุพักตร์

มีคำถามอยากเรียนถามว่า

ผู้บริหารควรใช้กฎหมายใดในการบริหารโรงเรียน

ช่วยหน่อยนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ดร.สุพักตร์
IP: xxx.25.145.11
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณประสาน

ตามความคิดผม ผมคิดว่า

1) ต้องยึด พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542(รวมถึงฉบับปรับปรุง) เป็นกรอบแนวปฏิบัติสำคัญ

2) นอกนั้นก็ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรฯ   พ.ร.บ.องค.กรวิชาชีพฯ

   และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(รวมทั้งกฏกระทรวงฯ)

พีระยศ เถรว่อง
IP: xxx.17.211.118
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นกรรมการสถานศึกษา ในส่วนของผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใตร่ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับ สพฐ. ดังนี้

1. ในส่วนของผู้แทนผู้ปกครองน่าจะมีมากกว่า 1 คน เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด

2. เท่าที่ผมได้รับการแต่งตั้งมายังไม่เห็นบทบาทที่แท้จริง หรือการทำหน้าที่ที่ถูกต้อง เลยครับ ว่าเราจะต้องทำอย่างไร ที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ผู้ปกครอง และครู ให้มุ่งไปสู่ ความรู้ คู่ คุณธรรม มากกว่าในปัจจุบัน

3. นอกเรื่องนิดนะครับ ในปีที่ผ่านมาผมได้รับเลือกให้เป็นกรรมการคัดเลือกครูสอนดีประจำท้องถิ่น ผมได้บทสรุปว่า เราทำงานกันบนพิ้นฐานของความไม่เข้าใจอย่างแท้จริง แม้กระทั่ง ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์ ยังไม่สามารถทำความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน สุดท้ายสิ่งที่ออกมาก็คือ ความล้มเหลว

ลภัสรดา
IP: xxx.180.216.3
เขียนเมื่อ 

กรณีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาป่วยหนักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เซ็นต์ได้ รองประธานก็ไม่มี แล้ว จะให้ใครมีอำนาจแทนได้ค่ะ จากกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณมา ณ ที่นี่

เขียนเมื่อ 

ขอปรึกษาทุกท่านนะครับว่า

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนระดับกลางนั้น มีได้ 15 คน ใช่หรือเปล่าครับ

ผมมีคำถามที่คาใจมากคือ  

ใน 15 นั้น เป็นคนๆเดียวกันได้หรือเปล่าครับ

เพราะ ร.ร. ผม นั่ง 2 ตำแหน่งเลย  ทั้ง ประธาน+ผู้ทรงคุณวุิฒิ 

ผมละงง กับ ผู้บริหารที่สรรหาจริงๆ นับอย่างไรก็ 14 คน อยู่เหมืิอนเดิม

ผมแคลงใจกับเรื่องนี้มากครับ เพราะมันเป็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเท่่าไหร่

ขอให้อาจารย์ ให้ความกระจ่างกัีบผมด้วยครับ ว่า คนๆเดียว อยู่ใน 2 ตำแหน่งได้หรือเปล่า

 

ขอขอบคุณครับ

ผอ.นวสุ
IP: xxx.24.29.122
เขียนเมื่อ 
 1. ถูกต้องมีทั้งหมด 15 คน. (ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีทั้งหมด 7คน.)
 2. ให้กรรมการทั้งหมด. 15 คน ประชุมเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1คน. มาเป็นประธาน
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิจึงเหลือ. 6 คน เพราะไปเป็นประธาน 1 คน. นับอย่างไรก็ได้. 15. คนครับ
นายเกรียงศักดิ์ แก้วเนตร
IP: xxx.51.10.211
เขียนเมื่อ 

1. กรรมการสถานศึกษารัฐน่าจะจัดค่าตอบแทนให้บ้างในบางส่วนเช่นเบี้ยประชุม

2. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากแล้วจะใม่มีบทบาทมากนักเพาะว่าการเรียนการสอนมอบให้เป็นหน้าที่ของเสียส่วนใหญ่

3.กรรมการสถานศึกษาไม่เห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

4.ครูในโรงเรียนยังยึดว่าตัวเองยังเก่งอยู่ไม่ยอมรับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษา

5.การคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรองให้น่าเชื่อถือได้

จารุวรรณ
IP: xxx.89.79.101
เขียนเมื่อ 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ประกอบด้วยอะไรบ้างคร๊

วิมล
IP: xxx.205.250.159
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความคิดเห็นนิดหน่อยครับผม การแจกสิ่งของเสื้อผ้ารองเท้าให้เด็กในโรงเรียนส่วนมากขนาดเล็กใช้การไม่ได้เพียงแค่รับตามสิทธิ์ อยากให้มีการแก้ไขตรวจสอบเพราะอะไรถึงได้ไม่ตรงตามขนาดครับ ขอบคุณ

นายณปภพ บันชาโต
IP: xxx.183.180.41
เขียนเมื่อ 

กรรมการสถานศึกษา ดื้อ จะยื่นซอง สอบราคา ทำไงดีครับ บอกแล้วว่า กรรมการสถานศึกษาจะเป้นคู่สัญญา กับ สถานศึกษาไม่ได้ ก็ไม่ยอมเชื่อ


วิไลพรรณ
IP: xxx.158.176.148
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน ดร.สุพักตร์

 • ปัจจุบันดิฉันได้รับการแต่งตั้ง ตามข้อ 4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
 • แต่ยังไม่ค่อยชัดเจนในบทบาทหน้าที่ในข้อที่ 4.?
 • ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเพิ่มเติมแนะนำให้ด้วยค่ะ และในสถานการณ์ปัจจุบัน มีระเบียบใด เรามีส่วนร่วมได้แค่ไหนค่ะ?
 • ขอบคุณค่ะ
หลัก
IP: xxx.158.162.114
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ 

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

ผมรบกวนปรึกษาครับว่า หากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบางท่านที่อยู่ครบ 2 วาระติดต่อกันเเล้วจะมาอยู่ต่อเป็นวาระที่ 3 จะมีผลอย่างไรต่อการทำงานของคณะกรรมการฯ บ้างครับ 


ขอบพระคุณครับ 

นายภาณุวัชร แร่ทอง
IP: xxx.158.164.88
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์สุพักตร์ ที่เคารพ

ขออนุญาตถาม จากข้อเท็จจริง  คือ

1. โรงเรียนมิได้ดำเนินการสรรหา จนถึงแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบ

2. โรงเรียนเสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังเขตพื้นที่ และเขตพื้นที่ก็ประกาศแต่งตั้ง

3. โรงเรียนไม่ได้เชิญกรรมการดังกล่าวมาร่วมประชุม เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษาแล้ว

4. แผนปฏิบัติราชการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนได้ คัดลอกลายเซ็นประธานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปใส่ไว้ โดยมิได้มีวาระการประชุมรองรับ

นี่เป็นข้อเท็จจริง  ถามว่า ผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวจะมีความผิดในประเด็นไหนบ้าง

ขอบคุณครับ

จะรวย
IP: xxx.174.215.219
เขียนเมื่อ 

ใครจะไปเอาผิด ถ้ามีก็ต้อฃตรวจสอบ ฌมษแค่ตักเตือน ไม่ใช่เรื่องด่วนที่สุด

กันต์กนิษฐ์ สุภาฤทธิ์
IP: xxx.77.217.150
เขียนเมื่อ 

ขอสอบถามเรื่องของ"คณะกรรมการสถานศึกษาของศุน์พัฒนาเด็กเล็ก" ในกรณีของการประชุมผู้ปกครอง "จำเป็น" จะต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้งไปหรือไม่