UKM12 : เกิดแรงบันดาลใจอย่างรีรอ R2R ต้องลงมือทำจริง

R2R เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราหาความหมายจากงานประจำ

การเข้าร่วม UKM ครั้งที่ 12 ครั้งนี้ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเห็นว่างานที่เราทำอยู่สามารถทำ R2R ได้ แต่เราต้องลงมือทำ ขณะที่ทำเราต้องเรียนรู้

R2R หรือการบริหารประจำสู่งานวิจัย

            ... เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำให้ดีขึ้น ใหม่ขึ้น

            
            ... เป็น
เครื่องมือทำให้งานประจำที่ทำสะดวกขึ้น ง่ายขึ้น ลดความวิตกกังวลในการทำงานให้สำเร็จ ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

            ... เป็น เครื่องมือที่ช่วยให้เราหาความหมายจากงานประจำ

            ... เป็น เครื่องมือทำให้ศักยภาพคนได้ฉายแสงโดยใช้งานประจำ

            ... เป็น เครื่องมือให้คุณค่าคนทำงานประจำ

            ... เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ปฏิบัติได้ลึกซึ้งขึ้นทั้งความรู้ทฤษฏีและความรู้ปฏิบัติ

            ... เป็นเครื่องมือสร้าง Creativity ในงานประจำที่ทำ

            ... เป็นเครื่องมือสร้าง New Standard Operation Process และต้องทำให้ดีกว่ามาตรฐานขึ้นไปอีก

            ... เป็นเครื่องมือช่วยให้ Work Hard เป็น Work Smart

ช่วยกันต่อเติมคาถาแนวทางการทำ R2R ที่คนทำงานประจำอย่างกลัว...

 • ต้องเชื่อว่า R2R ไม่ยาก
 • ให้ยึดงานเป็นหลักและเอาระเบียบวิจัยมาช่วยเสริม
 • (ต่อเติม) การทำงานต้องทำวิจัยไปด้วย
 • (ต่อเติม) อย่าคิดว่าการทำวิจัยแยกออกจากงานประจำ
 • (ต่อเติม) ทำงานทุกอย่างด้วยความสุข
 • (ต่อเติม) อย่าคิดว่าเป็นการบังคับ

 

 

BAR(Before Action Review) ก่อนเข้าร่วมUKM12 : UKM12 เติมเต็มมุมมอง R2R เพื่อการพัฒนางาน

LAR (Learning After Review)

- UKM12 : เรียนรู้คุณค่าของคนทำงานประจำ

- UKM12 : เข้าใจลักษณะ R2R ในองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
 • เข้าใจว่า การทำงานต้องทำวิจัยไปด้วย
 • อย่าคิดว่าการทำวิจัยแยกออกจากงานประจำ
 • ทำงานทุกอย่างด้วยความสุข
 • อย่าคิดว่าเป็นการบังคับ
 • เป็นKM ธรรมชาติครับ

ขอบคุณอาจารย์ขจิตมากคะ ที่ช่วยต่อเติม และเห็นด้วยอย่างยิ่งคะ ทำงานทุกอย่างเราต้องทำด้วยความสุข ...และอย่าทำด้วยรู้สึกว่าเป็นการบังคับ ขออนุญาตนำไปต่อเติมในบันทึกนะคะ ...ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

มา Happy Birthday ย้อนหลัง รวมพลัง ฅนเมษา ครับ

บอย สหเวช
IP: xxx.147.74.4
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้องเม

 • (ต่อเติม) สิ่งสำคัญอยู่ที่การเริ่มต้นนะครับ