สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ ที่เรารู้จักในชื่อย่อว่า สมศ. ได้พัฒนา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา  ใหม่เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 49 โดยแขวนไว้ที่ http://www.onesqa.or.th/th/home/index.php  เป็นแฟ้มข้อมูลประเภท .pdf ขนาด 162.01 KB ลองเข้าไปดูรายละเอียดนะคะ แตกต่างจาก version เดิมไม่น้อยเลยค่ะ

หรือจะเรียกจากแฟ้ม http://gotoknow.org/file/areekana/kpisms.pdf

จอวิเคราะห์