วันนี้มีการประชุมทีม QRTและผู้รับผิดชอบงานคุณภาพของทุกรพ.  ที่พิเศษคือได้เชิญ ผอก.มาร่วมประชุมด้วย  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา  และในช่วงบ่ายก็นำเสนอผลการดำเนินงานของแผนกผู้ป่วยใน  โดยมีนพ.รักพงศ์และนพ.พรศักดิ์  จาก รพท. ช่วยให้ข้อเสนอแนะ   รู้สึกมีรสชาดและน่าสนใจมาก  เลิกประชุมเกือบ 4 โมงเย็น เหนื่อยแต่ก็สนุกดี