มีเรื่องราวหลายอย่างเกี่ยวกับความฝัน บางคนฝันมาก บางคนฝันน้อย และบ้างก็อาจจะไม่มีความฝันเลย คนที่ไม่มีความฝันก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้ว  การที่คนเรามีความใฝ่ฝันนั้นก็ไม่ใช้สิ่งที่แปลก เพราะทุกคนเกิดมาพร้อมๆๆ กับความฝันก็ว่าได้เล่นที่เดี่ยว ชุมชนคนล่าฝันจึงอยากจะเป็นสื่อกลางที่สร้างกำลังใจให้กับคนที่มีความฝันทุกท่าน เป็นกำลังใจให้กับหลายๆๆ ความฝันที่กำลังรอค่อยกำลังใจจากทุกท่านอยู่

สุดท้านนี้ ขอฝากบทกลอนไว้สักบทหนึ่งนะครับ

ชีวิต ชีวิต เคยคิดเคยคิด บ้างไหม

เกิดมา เกิดมาทำไม่ หรือเพื่ออยู่ไปวันวัน

หนุ่มเอย สาวเอย เพื่อนเอย ใยเลยละทิ้งความฝัน

มาเถิดก้าวไปพร้อมกัน มุ่งมั่นลิขิต ชีวิตต้น