การเตรียมดิน

           กล้วยเป็นพืชเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล้วยมีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีและปลูกกันแพร่หลายในบ้านเราได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย ขึ้นได้ในที่ทั่วไป โดยเฉพาะอากาศร้อนชื้นและบริเวณที่มีดินฟ้าอากาศสม่ำเสมอจะสามารถเจริญเติบโตติดต่อกันไป และตกเครือตลอดทั้งปี

            ช่วง ที่ควรปลูกกล้วยที่เหมาะสมคือต้นฤดูฝน ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เพราะกล้วยต้องการความร้อน ความชุ่มชื้นในตอนแรก และไม่ต้องการน้ำมากตอนที่กล้วยจะแก่ การปลูกในระยะต้นฤดูฝน จะช่วยให้กล้วยตั้งตัวได้เร็ว หลังจากปลูกแล้ว 1 เดือน จะมียอดอ่อนโผล่เหนือพื้นดิน

            การเตรียมพื้นที่ปลูกกล้วยนั้น ในพื้นที่ที่มีหญ้ารกควรทำการดายหญ้าออกก่อนปลูกประมาณ 10 วัน จากนั้นก็พรวนดิน กลับดินให้ทั่วเพื่อปราบวัชพืช และทำให้ดินร่วนโปร่ง ถ้าบริเวณนั้นมีน้ำท่วม ควรทำการยกร่องก่อน

           ขนาดของหลุมที่จะทำการปลูกนั้น กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร และลึก 50 เซนติเมตร ดินที่ขุดขึ้นนั้นควรแยกเป็น 2 กองคือ ดินบน กับดินล่าง ซึ่งดินบนจะมีธาตุอาหารมากกว่าจะกลบลงหลุมก่อนดินล่าง

           คำอธิบายภาพ ไม่ใช่ภาพจากต่างประเทศนะครับ เป็นภาพแม่น้ำโขง ถ่ายจากฝั่งไทย ช่วงฤดูฝนตอนกลางวัน

           Dscf0968

(อ่านต่อตอนต่อไปครับ)