วันเสาร์ได้ดู แดจังกึม ครับแล้วคิดถึงคำ 2 คำ คือ การใช้คนให้เหมาะกับงาน (Put the right man in the right jop) และ การจัดการความรู้ (KM) สืบจากเรื่องที่พระราชาจะแต่งตั้งหมอหญิงจังกึม เป็นขุนนางและเป็นแพทย์ประจำพระองค์ ซึ่งผิดประเพณีที่เคยมีมา เสมือนการทำผิดระเบียบแต่ได้คนที่เก่ง เมื่อได้คนเก่งก็สามารถขับเคลื่อนหน่วยงานได้ดี แต่มีแค่ขุนนางที่เห็นด้วยคนเดียวคือมินจุงโฮ โดยเหตุผลที่ว่าเป็นการใช้คนให้เหมาะกับงานในที่สุดทั้งสำนักหมอหลวงก็เห็น เปรียบเหมือนการมอบงานที่ไม่เคยมีการมอบมาก่อนเนื่องจากไม่ตรงตามตำแหน่ง แต่เมื่อทำได้ดีก็จะได้รับการยอมรับในที่สุด

อีกคำหนึ่ง คือการจัดการความรู้ในการแก้ปัญหาของหมอหญิงทุกครั้งจะมีออกนอกกรอบหรือเป็นการจัดการความรู้ใหม่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือถามจากผู้รู้ในสิ่งที่ไม่มีในตำราแต่เมื่อนำมาประมวลใหม่กลับใช้แก้ปัญหาได้จนเป็นที่ยอมรับแม้กระทั้งผู้ที่เป็นอาจารย์หรือพระราชา