อ่านวันละนิดจิตแจ่มใส

saisuwan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จิตแจ่มใส
"การอ่าน" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเราทุกคน เพราะทำให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องที่ยังไม่รู้มาก่อนและได้มีโอกาสทบทวนในเรื่องที่เรารู้แล้วแต่บางครั้งอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงหรือเมื่อเวลาผ่านไปเรามาทบทวนเราอาจพบว่าที่เราเคยรู้เคยเข้าใจนั้นยังไม่ถูกต้องครบถ้วนอย่างแท้จริงก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมย่อมชนะอธรรมความเห็น (0)