illness ..Disease ..Sickness.. Suffering Concept

nulek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แนวคิดเรื่องความ เจ็บป่วย โรค และการป่วยไข้ ...

ความเจ็บป่วย (Illness) เป็นมุมมองหรือประสบการณ์ที่ผู้ป่วยรับรู้เมื่อเกิดความผิดปกติกับสุขภาพ เป็นความรู้สึกม่สบายที่มีอาการผิดปกติหรือความวิตกกังวล ที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความไม่ปกติ

โรค (Disease) คือการนิยามควมเจ็บป่วยจากมุมมองของบุคคลากรทางการแพทย์หรือผู้ให้การรักษา ซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมหรือความรู้เฉพาะทางการแพทย์ ในระบบการแพทย์สมัยใหม่ ความผิดปกติมักถูกมองว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากชีววิทยา ในความหมายนี้ โรค จึงถูกพิจารณาเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและหน้าที่ทางชีววิทยาหรือเป็นแค่พยาธิสภาพ (pathology)เท่านั้น ...จากมุมองดังกล่าว คนเราจะใช้คำว่า"ความเจ็บป่วย"(Illness) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเวลาไปหาหมอ ส่วน "โรค" (Disease) คือสิ่งที่ได้รับหลังจากการไปหาหมอ  โดยนัยแล้ว โรค คือสิ่งที่อวัยวะเป็น แต่ความเจ็บป่วย คือสิ่งที่มนุษย์เป็น นั่นเอง

การป่วยไข้ (Sickness) เป็นมุมมองของภาวะผิดปกติในทางสังคม ซึ่งมีความหมายบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของผู้ป่วย รวมทั้งความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผุ้ป่วยและบุคคลรอบข้างด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการมองภาวะผิดปกติของชีวิต จากมุมมองทางสังคม นั่นเอง

ความทุกข์(Suffering)อันเป็นปัญหาความบีบคั้นและความทุกขเวทนาในชีวิตที่เกิดจากการประสบกับภาวะความเจ็บป่วยที่ทำให้ไม่สามารถ ใช้ชีวิตหรือทำหน้าที่ทางสังคมได้เป็นปกติ บางครั้งความทุกข์อาจจะเกิดกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยเอง ควาทุกข์นอกจากจะเกิดจากความเจ็บปวดทางกายภาพแล้ว ยังเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งการรังเกียจเดียดฉันท์ที่สังคมรอบข้างแสดงต่อผู้ป่วยและญาติอีกด้วย

        การเยียวยารักษาปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจจำเป็นต้ออาศัยมุมมองหลายมุมมองเหล่านี้ประกอบกัน การมุ่งเน้นรักษาเฉพาะโรคโดยไม่สนใจความเจ็บป่วยอาจไม่สามารถแก้ปัญหาความทุกข์ยากหรือความวิตกกังวลของผู้ป่วยได้ บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิจึงสนใจและใส่ใจกับการเยียวยาทั้งเรื่อง โรค ความเจ็บป่วย ความป่วยไข้ และความทุกข์ของบุคคลและครอบครัวที่เราให้การดูแลรักษา

        ที่มา... คัดลอกทุกตัวอักษร จาก "วิถีปฐมภูมิ" ...สมุดออร์แกไนเซอร์ 2008 ของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ...ของพี่จิ๋ม'งานแพทย์แผนไทย ที่บอกว่าได้มาจากท่าน นพ.สสจ.กรุณาแจกมา ...

        31 มึ.ค.51 ได้ไปออกกำลังกาย และขอหนังสือเขาอ่านขณะถีบจักรยาน  พี่จิ๋มหยิบเล่มนี้มาให้ พอได้อ่านจึงรู้สึกว่า อืม...ก็เรียนมานะ แต่วันนี้ดูเหมือนจะเลือนๆ มัวๆ สับสน กับ คำเหล่านี้ ดีจังที่ได้ทบทวนใหม่...และควรบันทึกเอาไว้ด้วย  กันลืม  เพราะต้องคืน ออร์แกไนเซอร์พี่จิ๋มเขาไป..

                                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nurse storyความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

     ในภาพสื่อได้ดีทีเดียวนะครับ มีครบทั้ง Illness Disease Sickness & Suffering แล้วเราในฐานบุคลากรสาธารณสุข จะยืนจุดไหนที่ลงตัวและพอดี เสนอว่า Cure & Care ได้ไหมครับ