จับถูกกับชีวิต


มีคำถาม ของ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี เพื่อถามหาชีวิต และมุมคิดของผู้คนในสังคมไทย เมื่อมีคำถามวันนี้ถามเราว่า วันนี้เราจับถูกชีวิตหรือยัง หรือ วันนี้เราจับถูกคนที่เรารักแล้วหรือยัง แค่เพียงคำถามสั้นสั้น สำหรับมุมคิดชีวิต กับ ความหมายอันละเอียดอ่อนงดงาม ในท่ามกลางความจริงเพียงเล็กน้อย ที่ผู้คนสามารถเลือกหยิบจับ ปฏิบัติ และกำหนดสายตาตนเอง ควบคุมลมหายใจ และเท่าทันความคิดอันมากมายในวันนี้ ในวันนี้มีคำถามของชีวิต

จับถูกกับชีวิต

อ้างอิง - ภาพ http://smcharity.multiply.com/

 

วันนี้คุณจับถูก

กับคนที่คุณรักแล้วหรือยัง

วันนี้มีคำถาม ถามในใจของผม

ไม่ใช่คำถามของผม แต่เป็นคำถามของ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี เป็นผู้ถามขึ้น ในระหว่างการอธิบายและสรุปเรื่องราวด้วยแนวคิดใหม่ นายแพทย์ผู้กำลังนำเสนอความคิดใหม่ ให้กับสังคมไทย และคนไทย ได้ร่วมถามไถ่ระหว่างกัน ระหว่างมุมบวกของชีวิต กับมุมคิดด้านลบ เราจะเลือกมีชีวิตอยู่ท่ามกลางการตัดสินใจ และความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมุมคิดกับชีวิตเช่นไรบ้าง

คุณหมอ สุริยเดว ทรีปาตี กำลังถามสังคมไทย

ด้วยการจัดทำต้นทุนชีวิตเด็ก

และถามมุมคิดใหม่

ผ่านการจัดทำรายงานวิจัยทางวิชาการ รายงานดังกล่าวเป็นงานวิจัยสำคัญของคณะทำงาน ภายใต้เนื้อหาของแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยคำถามง่ายง่าย ว่าเรามองเด็กไทยด้วยมุมบวกกันบ้างหรือไม่

คำถามนี้

เริ่มต้นเนื้อหาบทนำ

ด้วยคำง่ายง่าย จากจุดเริ่มต้นว่า

คนทุกคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตในระดับหนึ่ง โดยจะเพิ่มขึ้นตามการเลี้ยงดูของพ่อแม่ สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทั้งต้นทุนภายในและภายนอกตัวเอง แต่โลกยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน สร้างความเป็นวัตถุนิยมจนห่างไกลความเป็นธรรมชาติมากขึ้น แย่งกันอยู่ แย่งกันกิน แย่งกันเรียน แย่งกันทำมาหากินโกลาหล สันสนไปหมด พลอยทำให้เลี้ยงลูกแบบเครื่องจักรเครื่องยนต์ ขาดความเอื้ออาทร ความเข้าใจพัฒนาการ

สร้างความคาดหวังมากจนเกิดความเครียด

เด็กและเยาวชนก็ต้องเคร่งเครียด

ใครเรียนได้ก็เรียนไป

ใครเรียนไม่ได้ก็ต้องถอยไป ส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องเคร่งกับการทำงานหาเงิน การวัดคุณค่าของคนจึงต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ต้นทุนชีวิตที่มีอยู่แล้วที่ควรจะมี และควรจะเป็น ถูกบั่นทอนจนเด็กบางคนเหลือต้นทุนชีวิตน้อยมาก Low Asset ในการต่อสู้กับภยันตรายและภัยจากสังคม เกิดผลผลิตที่มีความเสี่ยงมากมาย ส่วนเด็กและเยาวชนคนไหนโชคดีที่เกิดมา ท่ามกลางครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น เข้าใจ และช่วยกันรักษาส่งเสริมต้นทุนชีวิต

ก็จะพอกพูนต้นทุนชีวิต

เพื่อต่อสู้ภยันตรายและภัยทางสังคม

ได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน

แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้คิดค้น พัฒนาเครื่องมือประเมินต้นทุนชีวิต ของเด็กและเยาวชน ซึ่งมี 40 ตัวชี้วัด 5 ด้าน ที่ประกอบด้วย ตัวตนของเด็กและเยาวชน เพื่อนและกิจกรรม ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน

 

เพื่อรวมพลัง

ต้นทุนชีวิตให้เกิดพลังภูมิคุ้มกัน

นำไปสู่สุขภาวะของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป

พร้อมพร้อมกับการสร้างความตื่นตัวโดยการจับถูก มากกว่า การจับผิด เพียงอย่างเดียว ดังสโลแกนที่ว่า วันนี้คุณจับถูก ไม่ใช่จับผิด คนที่คุณรัก และคนรอบข้างคุณแล้วหรือยัง ทั้งหมดคือน้ำเนื้อและความหมาย จากคำนำของรายงานวิจัย ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ที่คณะทำงานวิจัย ได้พยายามสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อสังคมไทย พร้อมคำทิ้งท้ายในหน้าคำนำ ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน

ในท่ามกลางข่าวสารและเรื่องราวด้านลบของบ้านเรา

วันนี้ ผมเพียงเปิดอ่านและรับฟัง

คำตอบแห่งความหวัง

ในท่ามกลางเรื่องเล่า และความพยายามของคนไทย ที่พยายามหาความจริงจากชีวิตของเด็กไทยและเยาวชนไทย วันนี้มีคนไทยมากมาย พยายามบอกมุมบวกของสังคมไทย ด้วยการค้นหา ไขว่คว้า และสร้างสรรค์โอกาสแห่งความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ได้ โดยไม่ใช่เพียงทำงานวิจัย เพียงเพื่อก้าวผ่านบทสรุปของความจริง จนสามารถเข้าใจได้ว่า ในแง่มุมของผู้คน ความดียังคงปรากฎอยู่

ไม่ใช่เพียงปิดหน้าหนังสือ

ไม่ใช่เพียงการวิพากษ์และก่นด่า

หรือเพราะไม่สามารถหาทางออกในชีวิต

ในท่ามกลางความอึดอัดใจของสังคมไทย และในหัวใจของคนไทย ท่ามกลางความหวาดหวั่น หวาดกลัว และไม่มั่นใจในความจริงของอนาคต ท่ามกลางความขัดแย้งของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งวางกองข่าวร้ายในทุกเช้า บนหน้าหนังสือพิมพ์ ในจอโทรทัศน์ กลางคลื่นข่าวสารวิทยุ วันนี้ผมนั่งคิด หลังจากนั่งฟัง และเริ่มต้นนั่งอ่านเรื่องราวแห่งความหวัง จากงานวิจัยเพียงเล็กเล็กน้อยน้อย ที่คิดจะเปลี่ยนแปลง

ในท่ามกลางความคาดหวัง และคิดจะเปลี่ยนแปลง

มีเรื่องเล่า และเรื่องราวจากความจริง

ในความพยายามของคนไทย

ที่กำลังเริ่มต้นถามไถ่บางสิ่งอย่างในใจกับเรา ในหลายครั้งหลายหนของชีวิต มีเรื่องราวของความจริงให้เราได้เข้าใจว่า เราเลือกจะยืน เลือกจะมอง และเลือกจะเดินในก้าวย่างใด ในหลายครั้งหลายหนของชีวิต มีความจริง ความดี และความงาม ปรากฎในทุกครั้งที่เรามัวแต่หลงลืม

วันนี้ มีคำถามตัวโต

ถามใจของผม ด้วยคำเรียบง่าย น่ารัก

วันนี้ คุณจับถูก คนที่คุณรัก และ คนรอบข้างคุณแล้วหรือยัง

 

 

หมายเหตุ : ภาพถ่ายนี้เป็นผลงานสร้างสรรค์ และร่วมกันสร้างสรรค์ เพื่อสร้างชุมชนแห่งไมตรีจิต รวบรวมความช่วยเหลือ และน้ำใจไมตรี ในการสนับสนุนการทำงานของวัดพระบาทน้ำพุ หากสนใจ ภาพถ่าย ภาพโปสการ์ต

สามารถติดต่อ ได้ที่ http://smcharity.multiply.com/

 

 

หมายเลขบันทึก: 173742เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2008 13:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 23:20 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)

สวัสดีคะ ต้องบอกว่าบันทึกนี้เตือนสติให้ได้มอง ให้ได้คิดถึงสังคม ณ ปัจจุบันมากขึ้นคะ

เด็กในปัจจุบันพอเริ่มโต และจำความได้ ก็เรียนรู้การแข่งขันกันแล้วคะ ตั้งแต่เข้าโรงเรียนอนุบาลก็ต้องแย่งกันแล้วคะ

บันทึก ต้นทุนชีวิต & ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ก็ให้แง่คิดเกี่ยวกับครอบครัวที่น่าสนใจคะ

สวัสดีครับ คุณมะปรางเปรี้ยว

แวะไปอ่านเรื่องราว ต้นทุนชีวิต และ ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ แล้ว

น่าสนใจอย่างมากครับ สำหรับเรื่องราวในแง่มุมชีวิต ที่วันนี้เราได้เห็นความคิด

ได้เห็นเสียงของผู้คน ที่ถามถึงความจริงในการใช้ชีวิตปัจจุบัน

อ่านแล้วน่าสนใจอย่างมากครับ

จะขอกลับไปอ่านอีกสักสองสามรอบ

น่าสนใจมากครับ

ขอบคุณมากครับ สำหรับของฝากที่น่ารักชิ้นนี้

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะคุณ Kati

ชอบจริงๆค่ะ คำถามที่สั้นแต่ละเอียดอ่อนเหลือหลายคำถามนี้ ^ ^

เราถนัดจับผิดกันเป็นส่วนมาก และมักจะจับแบบตามใจฉันอีกต่างหากทำให้หาทางออกกันไม่ค่อยเจอเพราะอะไรก็เป็นปัญหาไปเสียทั้งหมดนะคะ

คุณหมอ สุริยเดว ทรีปาตี ท่านเก่งนักค่ะท่านได้ร่วมคิดดัชนีชี้วัดคุณภาพเด็กไทยที่ประกอบด้วย 40 ตัวชี้วัดใน 2 หมวดใหญ่คือ ศักยภาพในตัวเอง ( Internal assets ) และปัจจัยส่งเสริมจากสิ่งแวดล้อม ( External assets )ค่ะ

การสร้างคุณภาพเด็กไทยด้วยตัวชี้วัดเป็นอีกวิธีง่ายๆที่ทำให้ครอบครัวหรือเด็กทราบทิศทางของตนเองได้อย่างดี ที่ต้องมีถึง 40 ตัวชี้วัดเพราะเรามีความแตกต่างในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา ฯลฯ และมีวิจัยหลายฉบับพบตรงกันว่ายิ่งเด็กๆมีตัวชี้วัดน้อยเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ

แต่วันนี้เบิร์ดมาจับตัวคุณ Kati เพราะหายไปตั้งนานแน่ะค่ะ สบายดีนะคะ? ^ ^

สวัสดีครับ คุณเบิร์ด

ยินดีอย่างยิ่งครับ สำหรับคำทักทาย

เห็นด้วยอย่างมากครับ สำหรับมุมมองของ คุณหมอเดว นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ที่อธิบายมุมมอง และการสร้างหลักปฏิบัติในสุขภาวะของชีวิตคนไทย รวมทั้งการสร้างมุมมอง ในเรื่องการทำความเข้าใจตัวเอง

เป็นหนึ่งในมุมคิดที่ดีของชีวิตคนไทยอย่างมากครับ

สำหรับการคิดด้านบวก และจับถูกกับชีวิต ทั้งตัวเรา และผู้คนรอบข้างชีวิต

ขอบคุณอย่างมากครับ รู้สึกยินดีสำหรับเสียงทักทาย

ทั้งคุณเอก คุณเบิร์ด ยินดีอย่างมากครับ สำหรับคำทักทาย และความคิดเห็น

ยังสบายดีอยู่ครับ แม้จะงานยุ่งวุ่นวาย วันหน้าวันหลังจะเข้าบ้านนี้ให้บ่อยมากขึ้นครับ

ขอบคุณมากครับ สำหรับมิตรภาพ

ส่วนใหญ่ปัญหาของการมองโลกคือ เรามักมองโลกตามประสบการณ์เก่า ส่วนใหญ่เราจะต้ดสินและปิดใจของเรามิให้รับฟังอย่างลึกซึ้ง

โลกทัศน์ในเชิงบวกเป็นของสร้างได้ครับ ควรจะเริ่มที่ฟังอย่างตัดสิน

สวัสดีครับ คุณโรจน์

ถูกต้องอย่างยิ่งครับ สำหรับความจริงในการมองโลก สำคัญคือการเปิดหัวใจ และ เปิดชีวิต ในแต่ละการรับฟัง ฟังอย่างลึกซึ้ง และให้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระอารมณ์ความรู้สึกเบื้องใน มองโลกด้านบวก

สำคัญจริงจริงครับ

สำหรับการมองโลกด้วยมุมบวกของชีวิต

ขอบคุณครับ

฿980.00 -19.39%
฿29.00 -55.17%
฿1,729.00 -63.24%
฿689.00 -65.89%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี